Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane

Zarząd ROD „KWIATY POLSKIE” w Kielcach przy ul. Zagnańskiej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących remont istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą przeznaczenia na sanitariaty dla działkowców.

Podstawę do opracowania oferty stanowi PRZEDMIAR ROBÓT -załącznik

W celu rzetelnego opracowania oferty należy dokonać wizji lokalnej na terenie ROD „KWIATY POLSKIE”.

Warunki realizacji: termin zakończenia robót 15.10.2019 r.

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: akuderska@gmail.com

Osoby kontaktowe w powyższej sprawie ze strony ROD „KWIATY POLSKIE”:

Prezes ROD Anna Kuderska, tel. 501- 179 448

Skarbnik ROD Maria Siwak, tel. 606 974 512

PRZEDMIAR ROBÓT