Uroczyste podpisanie umów na dotacje celowe Gminy Kielce dla rodzinnych ogrodów działkowych

Rok 2019 to już kolejny rok, kiedy Rada Miasta Kielce uchwaliła środki budżetowe na dotacje dla kieleckich ROD. Również i tym razem jest to kwota aż miliona złotych!

Ze środków finansowych skorzysta w bieżącym roku 14 ogrodów zlokalizowanych na terenie miasta. W gronie inwestycji dominuje przede wszystkim monitoring terenów ROD, remonty sieci energetycznych, budowa ogrodzeń zewnętrznych czy zagospodarowanie terenu ogólnego użytku.

Uroczystym zwieńczeniem procedury naboru wniosków i ich rozpatrzenia było podpisanie w dniu 24 czerwca br. umów z każdym ROD na realizację wnioskowanych zamierzeń inwestycyjnych. Gminę Kielce reprezentował Prezydent Kielc Pan Bogdan Wenta, który w skierowanych do obecnych w Urzędzie przedstawicieli ogrodów słowach podkreślił znaczenie i rolę jaką spełniają dla mieszkańców naszego miasta rodzinne ogrody działkowe. Wskazał nie tylko na cenną funkcję rekreacyjno – wypoczynkową, ale także na ich rolę dla środowiska naturalnego.

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD Pan Edward Galus dziękując Włodarzom Kielc i Radzie Miasta podkreślił jak cenna i trudna do przecenienia jest pomoc finansowa Gminy dla tutejszych ogrodów.

Dotacje stanowią bardzo istotne wsparcie dla blisko 7 tysięcy działkowych rodzin, szukających na terenie ogrodów nie tylko wypoczynku, ale i coraz częściej źródła zdrowej i ekologicznej żywności, która stanowi także wymierne wsparcie dla domowego budżetu. Przy obecnych cenach owoców i warzyw jest to jeszcze bardziej odczuwalne.

Pozostaje mieć nadzieję, że wsparcie finansowe gminy Kielce znajdzie także swój wyraz w latach następnych i przyczyni się do jeszcze większej skali unowocześniania infrastruktury kieleckiego ogrodnictwa działkowego.

                                            Jan Stańczyk

                                       Dyrektor biura

                                            Okręgu Świętokrzyskiego PZD