XI posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach

Zbliżający się koniec roku kalendarzowego, to zawsze czas podsumowań. Okazją ku temu było także XI posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD, które odbyło się w dniu 12 grudnia br.

Przyjęty porządek posiedzenia zdominowały najistotniejsze obecnie dla całego Związku tematy – nowelizacja ustawy z 7 lipca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z projektem rozporządzenia do przedmiotowego aktu oraz jubileusz 10 – lecia uchwalenia obecnej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r.

Trwające w Ministerstwie Rozwoju i Technologii prace nad ostatecznym tekstem rozporządzenia w zakresie uszczegółowienia 13 stref planistycznych, absorbują całe środowisko działkowców, zatroskanych o przyszłość ogrodnictwa działkowego obecnie i na przyszłość. Ma to swoje wymierne potwierdzenie w rosnącej liczbie apeli i stanowisk ze strony wszystkich struktur Związku, w tym i licznego grona indywidualnych użytkowników działek.

W szerokiej, merytorycznej dyskusji, członkowie Okręgowej Rady odnieśli się także do wyjątkowego jubileuszu 10-lecia ustawy o ROD. Te minione 10 lat, przyniosły ich zdaniem najważniejsze gwarancje w postaci zachowania ciągłości tytułów prawnych do zajmowanych przez ogrody terenów, a wraz z nimi praw wszystkich działkowców, realną szansę uregulowania tych terenów, gdzie prawa PZD były wątpliwe i wreszcie jasne oraz szczegółowe zasady potencjalnej likwidacji ROD z zabezpieczeniem odszkodowań dla działkowców i stowarzyszenia ogrodowego.

Oba ww. tematy znalazły potwierdzenie w przyjętych przez Okręgową Radę stanowiskach:

  • w sprawie zmian w przepisach regulujących planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  • w sprawie jubileuszu 10 – lecia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2023

Dalszej części posiedzenia dopełniła kwestia zbliżającej się kampanii sprawozdawczo – wyborczej i podstawowych obowiązków z tym związanych, dotacji celowych gmin dla ROD w roku 2024 oraz aktualnego stanu regulacji ROD w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD i wreszcie zjawisko roszczeń zgłaszanych do ogrodowych gruntów.

W sprawach różnych Prezes Okręgu omówił m. in. dwa, nowo ogłoszone konkursy szczebla krajowego: pn. „Działka – Moja Pasja” oraz „Jak działka zmieniła moje życie”, zachęcając za pośrednictwem członków Okręgowej Rady do licznego w nich udziału i zgłaszania prac konkursowych w terminie do 31 maja 2024 r.

Bardzo miłym i entuzjastycznie przyjętym elementem posiedzenia, był także list skierowany ze strony Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego do Prezesa Okręgu, a za jego pośrednictwem członków Okręgowej Rady Świętokrzyskiej i kolejno zarządów ROD i świętokrzyskich działkowców. Prezes Związku wskazał w nim na dwa najważniejsze aktualnie tematy, a więc wspomniane prace w zakresie przepisów odnoszących się do planowania przestrzennego, jak i obchodzonego jubileuszu 10 – lecia ustawy o ROD. Podkreślił znaczenie i siłę jedności całego środowiska w trosce o przyszłość ogrodów działkowych, tak w przeszłości, jak i obecnie. Całości dopełniły życzenia dla całego Okręgu Świętokrzyskiego z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD