Spotkanie wigilijne aktywu PZD z Ostrowca Świętokrzyskiego

W dniu 7 grudnia br. prezesi zarządów rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, w ramach tamtejszego kolegium, zorganizowali wspólne spotkanie wigilijne, na które zaproszono również zasłużonych działkowców oraz przedstawicieli Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim: Wiceprezydenta Pana Artura Łakomca, Naczelnika Wydziału Ekologii i Infrastruktury Pana Piotra Mazika i Zastępcę Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju Pana Tomasza Gębkę, jak i przedstawicieli Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach: Prezesa Okręgu Pana Edwarda Galusa, Sekretarza Okręgu Pana Marka Gruszkę oraz st. inspektora ds. terenowo-prawnych Panią Annę Pańczyk.

Przewodniczący Kolegium prezesów rejonu Ostrowiec Świętokrzyski przywitał wszystkich zebranych i w krótkich słowach podziękował za zaangażowanie na rzecz ogrodnictwa działkowego i rozwoju ROD. Następnie głos zabrał Wiceprezydent Miasta Ostrowca, który podkreślił bardzo dobrą współpracę, jaka nawiązała się na linii Miasto – działkowcy, podziękował za zaangażowanie społeczne, za ogromną pomoc i wspaniałe stoisko przygotowane przez przedstawicieli ROD na Powiatowe Dożynki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podkreślił, że wyrazem docenienia roli, jakie pełnią ROD dla społeczeństwa będzie wsparcie finansowe, jakiego Miasto zamierza udzielić Ogrodom w nadchodzącym roku. Do zebranych zwrócił się także prezes Okręgu Świętokrzyskiego, który docenił integrację ostrowieckich działkowców oraz ogromną pracę, jaką zarządy ROD i aktyw wkładają w rozwój tamtejszych Ogrodów. Podkreślił również znaczenie aktualnej walki, jaką Związek toczy o korzystne przepisy regulujące planowanie przestrzenne. Zebrani uzyskali przy tym zapewnienie Wiceprezydenta, że w pełni popiera postulaty Związku w tym zakresie.

Po oficjalnych przemówieniach zebrani życzyli sobie nawzajem wszelkiej pomyślności, zdrowia i obfitych plonów z działek w nadchodzącym roku. Następnie przystąpiono do wspólnego posiłku, na który składały się tradycyjne, wigilijne potrawy. Tego typu uroczystości wzmacniają więzi pomiędzy działkowcami, stanowią wyraz integracji środowiska i są wspaniałą okazją do pielęgnowania idei ogrodnictwa działkowego jako tej dziedziny życia, która łączy ludzi we wspólnotę.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD