W ROD „Stokrotka” w Sędziszowie uroczyście otwarto nowy Dom Działkowca

Dzień 8 września br. był bardzo ważny dla społeczności ROD „Stokrotka” w Sędziszowie. Świętowano wówczas obchody 40-lecia Ogrodu, połączone z działkowymi dożynkami. Te święta zbiegły się w czasie z uroczystym otwarciem nowo wybudowanej siedziby ROD. Symboliczną wstęgę przecięli prezes zarządu ROD Marian Anyszek, Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD Edward Galus, Burmistrz Miasta Sędziszów Wacław Szarek oraz ksiądz Tomasz Równicki, inaugurując tym samym funkcjonowanie siedziby.

Dom Działkowca połączony z biurem zarządu ROD jest pierwszym, jaki wybudowany został w Okręgu Świętokrzyskim w ramach Programu budowy siedzib ROD w PZD. Dzięki wsparciu finansowemu Krajowego Zarządu PZD w Warszawie, który udzielił na rzecz ROD „Stokrotka” dotacji z funduszu celowego na budowę siedzib, dotacji udzielonej ze strony lokalnego samorządu – Gminy Sędziszów oraz Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, a także mobilizacji finansowej samych działkowców, udało się wybudować obiekt o powierzchni 35m² wraz z dwunastometrowym tarasem. Budynek posiada jedno duże pomieszczenie, w którym usytuowane jest biuro zarządu. Służyć ono również będzie organizacji walnych zebrań i uroczystości działkowych oraz okolicznościowych spotkań. Ponadto budynek posiada kuchnię i sanitariaty, a także komplet instalacji, co czyni go nowoczesnym i bardzo funkcjonalnym.

Zagospodarowano również teren przed siedzibą ROD. Jest on ogrodzony, posiano na nim trawę, położono chodnik i zorganizowano miejsce na wspólne ogniska. Wszyscy działkowcy oraz goście otwarcia zgodnie uznali, że siedziba będzie stanowiła wizytówkę ROD „Stokrotka” i nie kryli zadowolenia, że zebrania oraz działkowe święta nareszcie będą mogły odbywać się w porządnym, estetycznym i ciepłym budynku.

Anna Pańczyk

starszy inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach