Jubileusz 50 – lecia ROD „Zacisze I” w Kielcach

W gronie tegorocznych ROD, które obchodziły jubileusze swojego istnienia, znalazł się także kielecki ogród działkowy „Zacisze I”.

To już pół wieku, od kiedy w dzielnicy Związkowiec, ponad 400 działkowych rodzin może cieszyć się uprawą swojej indywidualnej działki.

Tak doniosły jubileusz w dniu 29 września br. został zwieńczony uroczystymi obchodami 50 – lecia.

W gronie zaproszonych gości, którzy uświetnili obchody ogrodowego święta znaleźli się przede wszystkim:

  • Prezydent Miasta Kielce – Pan Wojciech Lubawski

  • Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego, Radna Rady Miasta Kielce – Pani Marianna Noworycka – Gniatkowska

  • Prezes Zarządu Wodociągów Kieleckich – Pan Henryk Milcarz

50 lat funkcjonowania ogrodu było doskonałą okazją do uhonorowania szerokiej grupy najbardziej zasłużonych działkowców odznaczeniami związkowymi oraz dyplomami uznania.

Szczególnym rodzajem podziękowania dla wszystkich obecnych ale też byłych już działkowców z ROD „Zacisze I” był puchar od Prezesa PZD oraz puchar od Okręgu Świętokrzyskiego, jako wyrazy szczególnego docenienia trudu i wysiłku wniesionego dla ROD przez blisko dwa pokolenia kielczan.

W skierowanych wystąpieniach ze strony uczestniczących w uroczystościach gości, dało się słyszeć przede wszystkim słowa uznania dla działkowców za ich wielką i trudną do przeceniania rolę, jaką spełniają dla miasta Kielce oraz środowiska naturalnego.

Szczególnie słowa te wybrzmiały w wystąpieniu Prezydenta Kielc, który podkreślił, iż trudno sobie wyobrazić krajobraz miasta bez istniejących w jego granicach ogrodów działkowych.

Wyjątkowo cenna była deklaracja ze strony Pana Prezydenta o chęci zapisania w opracowywanym budżecie Kielc na rok 2019 kolejnej kwoty miliona złotych w ramach dotacji dla ogrodów, celem remontu i budowy ich infrastruktury. Tak pozyskana przez ogrody kieleckie kwota, byłaby już po raz kolejny ogromnym wsparciem finansowym dla kilkunastu ogrodów i znajdujących się w nich tysiącach działek.

W ciepłych i pełnych życzliwości słowach wypowiedziała się także Pani Radna M. Noworycka – Gniatkowska, która w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego odczytała list gratulacyjny złożony na ręce Prezesa Ogrodu.

Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości były wspomnienia Pana Czesława, jednego z działkowców, który od samego początku użytkuje działkę w Ogrodzie. Przypomniał on najważniejsze wydarzenia z historii ROD „Zacisze I”, w szczególności początki jego powstawania, którym przyświecała silna praca społeczna i wzajemna troska o dobro wspólne.

Część artystyczna jubileuszu, to występ Pana Marka Fijałkowskiego z zespołu „Arianie”, który wraz ze zgromadzonymi działkowcami wyśpiewał najbardziej znane przeboje, szczególnie te związane z regionem kieleckim i województwem świętokrzyskim.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD