Skarbnicy i księgowi ROD na naradzie instruktażowo-szkoleniowej w Okręgu Świętokrzyskim

W dniu 21 lutego br. do siedziby Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach zjechali przedstawiciele Ogrodów z całego województwa. Tym razem byli to skarbnicy i księgowi ROD, dla których zorganizowana została narada instruktażowo-szkoleniowa. Przybyło kilkadziesiąt osób, które uważnie wysłuchały wszystkich przygotowanych tematów.

Narada rozpoczęła się omówieniem tematów ogólnozwiązkowych, w obecnym czasie mających największe znaczenie dla naszego stowarzyszenia. Wyjaśniono zagrożenia dla ROD i działkowców płynące ze znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, podkreślając konieczność zmiany przepisów i wprowadzenia terenów ROD do wszystkich stref planistycznych. Zebrani postanowili podjąć stanowisko w tej sprawie i przesłać je do Ministerstwa, dołączając swój głos do setek innych apeli, listów i stanowisk środowiska działkowego. Omówiono również sytuację planistyczną Ogrodów w województwie świętokrzyskim.

W porządku obrad nie mogło zabraknąć tematu jubileuszu 10-lecia ustawy o ROD oraz znaczenia jej przepisów dla działkowców, rodzinnych ogrodów i Związku. Wskazano również na przepisy Statutu PZD, Regulaminu ROD oraz uchwał systemowych, podkreślając konieczność prawidłowego ich stosowania w bieżącej działalności zarządów ROD. Przedyskutowano nadchodzącą kampanię zebrań sprawozdawczo-wyborczych i rolę organów ogrodowych w ich prawidłowym przygotowaniu i przeprowadzeniu.

Blok tematów ogólnych dopełniło zagadnienie regulacji stanu prawnego ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD w województwie świętokrzyskim oraz aktualny stan roszczeń do gruntów świętokrzyskich Ogrodów. Wspólnie omówiono także stan wdrożenia i korzyści płynące dla ROD z korzystania z programu finansowo-księgowego DGCS PZD System, a także przystępowania Ogrodów do Ośrodka Finansowo-Księgowego w Okręgu.

Druga część narady poświęcona została zagadnieniom stricte księgowym. Zgromadzeni mieli okazję do zapoznania się i przypomnienia sobie m.in. zasad sporządzania sprawozdań finansowych, specyfiki zagadnienia środków trwałych, należności i zobowiązań oraz środków obrotowych. Omówiono również stosowanie przepisów dotyczących wynagrodzeń, świadczeń i nagród w ROD, a także istotę preliminarzy finansowych. Skupiono się również na praktycznej stronie działalności skarbników i księgowych ROD, omawiając najczęściej pojawiające się w niej błędy.

Anna Pańczyk

St. inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD