Narada szkoleniowo – instruktażowa dla przewodniczących komisji rewizyjnych ROD województwa świętokrzyskiego

Niedawno rozpoczęty rok kalendarzowy wiąże się zawsze z nowymi obowiązkami. Wśród nich z pewnością należy wskazać na prawidłowe przygotowanie kampanii sprawozdawczo – wyborczej i szeregu sprawozdań ze strony organów ogrodowych.

Aby w jak najlepszym stopniu sprostać tym obowiązkom, Okręg Świetokrzyski PZD organizuje coroczne spotkania z aktywem, aby w ich trakcie przekazać wszystkie najważniejsze informacje, mogące mieć wpływ na właściwe pełnienie obowiązków społecznych, zarówno ze strony zarządów, jak i komisji rewizyjnych ROD.

Pierwszym ze spotkań była zorganizowana w dniu 20 lutego br. narada szkoleniowa dla przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych. W katalogu tematów, jakie zostały omówione, znalazły się dwa bloki zagadnień. W pierwszym nie zabrakło tematów ważnych z punktu widzenia całego stowarzyszenia ogrodowego PZD, a więc zarówno znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wydanego do niej rozporządzenia, jak i obchodzonego niedawno jubileuszu 10 – lecia ustawy o ROD. Pierwszy z tematów zwieńczony został oficjalnym stanowiskiem uczestników narady, którzy po zapoznaniu się z potencjalnymi skutkami nowych prawnych rozwiązań planistycznych, wyrażali daleko idącą troskę o zabezpieczenie ogrodów w przyszłych planach ogólnych gmin i kolejno miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Nie zabrakło także informacji w przedmiocie obecnego stanu regulacji terenów ROD w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD, w szczególności pod kątem przekazania tych wiadomości działkowcom w trakcie tegorocznych walnych zebrań. Całości tematów prawnych dopełnił aktualny stan roszczeń do terenów wybranych ROD, prawidłowe prowadzenie zadań inwestycyjnych w ogrodach oraz zasady wykorzystania majątku Związku.

W zakresie drugiego z bloków tematycznych omówiono przede wszystkim prawa i obowiązki komisji rewizyjnych ROD, zasady prowadzenia kontroli na poziomie ogrodowym, badanie sprawozdań finansowych za rok miniony i opiniowanie preliminarzy na rok obecny. Kolejno obowiązki komisji rewizyjnych w trakcie tegorocznych walnych zebrań i bieżącej współpracy na linii zarząd – komisja rewizyjna. Całości dopełniła tematyka programu DGCS PZD System i jego przydatności w pracy finansowo – księgowej każdego ROD.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD