Prezesi świętokrzyskich ROD na naradzie szkoleniowo-instruktażowej w Okręgu

W dniu 27 lutego do siedziby Okręgu zaproszono prezesów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego, celem przeprowadzenia narady instruktażowo-szkoleniowej. Wpisała się ona w cykl narad organizowanych przez Okręg przed kampanią walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz okresem sprawozdawczym w ROD, a także podsumowujących rok ubiegły.

Naradę prowadzili Prezes Okręgu Edward Galus oraz dyrektor biura Jan Stańczyk, zaś tematy finansowe przedstawione zostały przez główną księgową Okręgu Annę Balasińską. Porządek obrad otwierały oczywiście tematy ogólnozwiązkowe, aktualnie najważniejsze, a więc kwestia zmian w przepisach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego i wynikających z nich zagrożeń dla ROD oraz znaczenie przepisów obchodzącej właśnie jubileusz 10-lecia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Następnie pod przysłowiową lupę wzięto tematy dotyczące regulacji stanu prawnego świętokrzyskich ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD i aktualnego stanu roszczeń do terenów ROD w województwie.

Po przedyskutowaniu powyższych zagadnień, narada skupiła się na tematach bezpośrednio dotyczących pracy aktywu w ROD. Przede wszystkim omówiono zasady prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych, analizując Wytyczne i wzory dokumentów przygotowane przez Jednostkę Krajową PZD. Temat ten wzbudził żywe zainteresowanie zebranych przedstawicieli ROD, czego wyrazem stała się długa dyskusja i pytania zadawane z sali. Dalsza część obrad została poświęcona bieżącej pracy organów ROD, znaczenia prawidłowego stosowania przepisów związkowych i powszechnie obowiązujących w bieżącej działalności tychże organów, zasad prawidłowego prowadzenia inwestycji w ROD czy też wykorzystywania majątku Związku. Nie mogło zabraknąć także tematu wdrażania programu finansowo-księgowego DGCS PZD System w rodzinnych ogrodach działkowych, a także działalności Ośrodka Finansowo-Księgowego w Okręgu.

Wszyscy zebrani zgodnie twierdzili, że rok 2024 będzie z pewnością trudny, związany z ogromem obowiązków oraz wyzwań, jakie stoją przed osobami działającymi na rzecz ROD na nową, czteroletnią kadencję.

Całości narady dopełniło wypracowanie Stanowiska w przedmiocie obecnie obowiązujących zapisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD