ROD „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał grant w ramach projektu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

ROD „Hutnik” Ostrowiec Świętokrzyski

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Unia Europejska Fundusz Spójności

Inwestycja jest dofinansowana z grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5.-Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020

Nazwa projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Miejsce realizacji:

ROD „Hutnik” Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Parkowa 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cel projektu:

Ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych

Planowane efekty:

Planowany projekt na terenie ROD poprawi jakość terenów zielonych poprzez ograniczenie używania sztucznych nawozów i ściółkowanie zrębkami. Planowany projekt poprzez nasadzenie hortensji przyczyni się do poprawy jakości miejskich terenów zielonych. Wymiana drzwi w budynku Domu Działkowca ROD pozwoli na wydajniejsze ogrzewanie budynku, co umożliwi np. prowadzenie szkoleń przez instruktorów ogrodowych.

Wartość projektu: 27 000,00 zł

  • Dofinansowanie UE: 27 000,00 zł

Okres realizacji: 10.12.2022- 30.04.2023 r.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Zakup rębaka
  2. Zakup 26 sztuk krzewów ozdobnych z podkładem i korą
  3. Wymiana (zakup i montaż) wejściowych i wewnętrznych drzwi w budynku Domu Działkowca