ROD „Metalowiec” w Skarżysku-Kamiennej – zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Metalowiec” w Skarżysku-Kamiennej zwraca się z prośbą o zgłaszanie ofert na zakup rozdrabniacza do gałęzi-rębaka. Szczegóły zapytania ofertowego poniżej.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Załączniki do pobrania: