Realizacja konkursu grantowego ARiMR w ROD „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim

W gronie rodzinnych ogrodów działkowych, które na terenie województwa świętokrzyskiego przystąpiły do pozyskania grantów w ramach programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” jest także ostrowiecki ROD „Hutnik”.

Zgodnie z treścią podpisanej umowy, rozpoczęto realizację trzech przedsięwzięć. Głównymi zadaniami z katalogu podstawowego zakresu inwestycji jest zakup rębaka do gałęzi oraz nasadzenie krzewów ozdobnych na terenie ogólnym. Całości dopełni zadanie z zakresu elementów dodatkowych, którym jest wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w Domu Działkowca.

Wszystkie wskazane inwestycje wpisują się w aktualne potrzeby Ogrodu, wspierając równocześnie ochronę środowiska naturalnego i poprawę jakości terenów zielonych w miastach. Każda cegiełka dołożona do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych jest wyjątkowo cenna nie tylko dla obecnego, ale i przyszłych pokoleń.

Część z powyższych zadań została już rozliczona, pozostałe są na etapie realizacji. Zgodnie z przyjętymi założeniami, całość inwestycji winna się zakończyć do końca kwietnia br.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD