Pamiętajmy o zabezpieczeniu dotacji dla ROD w 2023 roku!

Dotacje na dofinansowanie budowy i remontów infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych oraz ich rozwój wpisały się już na dobre w relacje na linii Polski Związek Działkowców – Urzędy Miast i Gmin oraz Urzędy Marszałkowskie i Starostwa Powiatowe. Coraz więcej samorządów w całym kraju decyduje się na wsparcie ROD, a ogrodnictwo działkowe cieszy się wciąż niegasnącą popularnością wśród mieszkańców miast. Wrzesień jest bardzo dobrym momentem na to, by zadbać o te relacje i przypomnieć przedstawicielom samorządów o potrzebach działkowców. To teraz intensywnie trwają prace nad przyszłorocznymi budżetami miast i gmin. Jest to zatem najlepszy czas, by nawiązać kontakt z odpowiednimi wydziałami i osobami pracującymi w urzędach lub wykonać niezbędne telefony z pytaniem o plany umieszczenia wsparcia dla ROD na kolejny rok i podjęcie określonych działań celem jego zapewnienia.

Jeśli prześpimy ten moment, potem – nawet pomimo dobrej woli i chęci – może być już za późno na zapewnienie środków finansowych dla Ogrodów w projektach budżetów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Trzeba również pamiętać o tym, by stale monitorować cały okres procedowania budżetu aż do momentu jego uchwalenia, by ustrzec się przed ewentualnym wykreśleniem dotacji dla ROD z jego projektu.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach