Obradowało Kolegium Prezesów ROD rejon Kielce

Kolegia prezesów ROD, to najlepsza forma omówienia najważniejszych tematów i zagadnień, które bezpośrednio dotyczą danej społeczności lokalnej działkowców.

Ostatnia taka sposobność miała miejsce w dniu 5 września br. podczas kolejnego już posiedzenia kolegium zrzeszającego ogrody działkowe miasta Kielce i ościennej gminy Masłów.

Przy blisko 100% frekwencji, poruszono najważniejsze i aktualne obecnie zagadnienia:

  • zakończony konkurs grantowy ARiMR na szczeblu Okręgu Świętokrzyskiego PZD
  • omówienie programu eko-profit Recycling – to się opłaca! jako ogólnopolskiej zbiórki elektroodpadów i uczestnictwo w programie poszczególnych ROD
  • tegoroczne dotacje dla ROD ze środków gminy Kielce – stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań i prawidłowość ich rozliczenia
  • konkursy stopnia okręgowego i krajowego
  • podsumowanie tegorocznych Krajowych Dni Działkowca oraz organizacja imprez na szczeblu lokalnym – Okręgowe Dni Działkowca, dożynki wojewódzkie w Tokarni, dożynki powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • tegoroczne jubileusze ROD oraz dni działkowca

W drugiej części posiedzenia odbyło się spotkanie z Panem Tomaszem Kotwicą – przedstawicielem Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A., który w przygotowanej prezentacji zaproponował możliwość i zasady współpracy w zakresie zakupu przez działkowców i zarządy ROD wapna nawozowego w specjalnie zmniejszonych opakowaniach, celem wykorzystania na użytkowanych działkach.

Zagadnienie to jest kontynuacją szerszego zainteresowania kwestią odpowiedniej kwasowości gleby wśród instruktorów SSI Okręgu Świętokrzyskiego i za ich pośrednictwem indywidualnych działkowców.

Przypomnieć należy, że w ramach obu kolegiów funkcjonuje 20 ROD, w których swoje działki użytkuje blisko 7700 działkowych rodzin.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD