Obchody Dnia Działkowca w ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu

W dniu 21.09.2019 roku w ROD im. T. Kościuszki obchodziliśmy kolejny jak co roku Dzień Działkowca.

Imprezę rozpoczęliśmy o godzinie 11.00.

Na nasze świętowanie przybyli zaproszeni goście w osobach:

  • Burmistrz Miasta Sandomierza Pan Marcin Marzec
  • Zastępca Burmistrza Sandomierza Pan Paweł Niedźwiedź
  • Dzielnicowy KP Policji w Sandomierzu Pan Sławomir Białek.

Działkowcy naszego Ogrodu stanowili dość liczną grupę. Obecnych na świętowaniu było około 200 osób.

Całą uroczystość otworzył Prezes Zarządu ROD Pan Józef Rękas.

Przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich Działkowców z Rodzinami.

Krótko podsumował tegoroczne dokonania w ogrodzie, poinformował też zebranych co zamierzamy wykonać w roku przyszłym, a także poprosił wszystkich działkowców o współpracę w realizacji zadania „przyłącze wody do każdej działki”.

Następnie podziękował Burmistrzowi Sandomierza Panu Marcinowi Marcowi i Jego Zastępcy Panu Pawłowi Niedźwiedziowi za pomoc finansową w roku bieżącym dla zadania przyłączenia wody do naszego Ogrodu w kwocie 49.139,51zł. Poprosił Włodarzy Miasta Sandomierza o wpisanie do planu budżetu na 2020 rok (pismo w tej sprawie wysłane zostało w dniu 13.09.2019 roku) kwoty 90.000,00zł, aby można było skutecznie wykonać projekt doprowadzenia wody do każdej działki.

Odczytane zostało pismo Prezesa Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach Pana Edwarda Galusa, oraz Projekt stanowiska X Okręgowego Zjazdu Działkowców w Kielcach

w sprawie współpracy z władzami samorządu terytorialnego celem rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych województwa świętokrzyskiego.

Prezes Zarządu ROD ogłosił konkurs otwarty na:       

  • nazwy alejek w naszym ogrodzie do końca tego roku,
  • propozycję zagospodarowania 400szt płyt (o wymiarach 400x1200x80) pozyskanych nieodpłatnie od Gminy Sandomierz,
  • propozycję na obchody 70- lecia naszego Ogrodu w 2022 roku.

Uchwałą Zarządu ROD Nr-04-09-2019 z dnia 14.09.2019 uhonorowano dyplomami

w szczególności nowych działkowców, którzy w krótkim czasie z działki zaniedbanej doprowadzili ją do wzorowego stanu.

W ten sposób wyróżniono 10 działkowców. Do dyplomów dołączone zostały zestawy kwiatów cebulowych ufundowanych przez Okręg Świetokrzyski PZD, oraz kamizelki odblaskowe ufundowane przez Zarząd ROD im. T. Kościuszki.

Wręczony został również Dyplom i nagrody rzeczowe dla użytkownika działki nr 34 Pani Ordon Ewy, która w konkursie „Wzorowa działka roku 2019” na szczeblu Okręgu Świętokrzyskiego zajęła drugie miejsce.

Po części oficjalnej wszyscy poczęstowani zostali bigosem własnej produkcji.

W konkursie na domowy wypiek ciast uczestniczyło 13 Pań, działkowiczek naszego Ogrodu. Jury pod przewodnictwem Burmistrza Sandomierza Pana Marcina Marca oceniło wszystkie wypieki na najwyższym poziomie i przydzieliło ex aequo 13 pierwszych miejsc.

Nagrody w postaci monografii malarstwa Ziemi Sandomierskiej i gadżety promujące nasze Królewskie Miasto ufundował Pan Burmistrz.

Po konkursie na upieczone ciasta wszyscy działkowcy częstowali się kiełbaskami z grilla.

Uroczystość zakończyła się około godziny 15.00.

Tak jak w latach poprzednich, ekologiczne produkty z naszych działek (ogórki kiszone, dżemy, powidła, sałatki, soki, konfitury) stanowiące piękną wystawę, po naszym świętowaniu trafiły do Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Dokumentacja zdjęciowa z uroczystości oraz wywiady na temat działalności naszego Ogrodu przeprowadzili:

  • Pani Grażyna Wójcik – Szlęzak z Radia Kielce
  • Pani Ewelina Ura – Kamińska z Działu Promocji i Kultury Urzędu Miasta Sandomierza

Prezes Zarządu ROD

Józef Rękas

Sandomierz dnia 21 września 2019 roku