O historii ogrodów działkowych w Muzeum Historii Kielc

W dniu 11 maja br. w ramach spotkań z cyklu „Wieczór w Muzeum”, w Muzeum Historii Kielc odbył się wykład na temat historii ogrodnictwa działkowego w stolicy województwa świętokrzyskiego. Wykład, wzbogacony o slajdy i zdjęcia, poprowadzony został przez Panią Iwonę Grabczak. Uczestniczył w nim także przedstawiciel Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach – dyrektor biura Jan Stańczyk.

Podczas wykładu przedstawiono historię rozwoju pracowniczych, a obecnie rodzinnych ogrodów działkowych w Kielcach. Opowiedziano o powstaniu najstarszego ROD w mieście „Kadzielnia”, który założony został przez żonę Marszałka Józefa Piłsudskiego dla ówczesnych kombatantów i ich rodzin. Opowiedziano również o największym ogrodzie w Polsce, którym jest ROD im. Stefana Żeromskiego. Pani Iwona Grabczak wraz z dyrektorem biura przypomnieli jak wyglądały lata świetności i dynamicznego rozwoju ROD od lat 50-tych do 80-tych ubiegłego wieku, cofnięto się w czasie do chwil, gdy działkowcy w czynie społecznym budowali ogrodową infrastrukturę. Skupiono się na aktualnym wzroście popularności ogrodnictwa działkowego i jego przyczynach oraz ważnych funkcjach działek w ROD, jakie pełnią one dla społeczeństwa. Podkreślono również znaczenie Polskiego Związku Działkowców jako największego stowarzyszenia ogrodowego w naszym kraju, które już od ponad 40 lat dba o prawa i interesy działkowców.

Temat historii ogrodnictwa działkowego w Kielcach okazał się tak rozległy i ciekawy, że z zaplanowanych 45 minut wydłużył się do 1,5 godziny. Muzeum Historii Kielc zapowiedziało, że było to pierwsze z cyklu spotkań dotyczących ROD. Kolejne najprawdopodobniej skupiać się będą wokół konkretnych Ogrodów na mapie Miasta Kielce.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski w Kielcach