Kolejny rok dotacji z Urzędu Miasta dla kieleckich ROD

Właśnie ogłoszono nabór wniosków na dofinansowania z Urzędu Miasta Kielce na budowę i rozwój infrastruktury kieleckich ROD. To już piąty rok, w którym Miasto wychodzi naprzeciw kieleckim działkowcom, wspomagając ich w realizacji zadań inwestycyjnych. Na przestrzeni tego czasu udało się znacznie unowocześnić i zmodernizować rodzinne ogrody działkowe. Przyczyniło się to oczywiście również do ożywienia ROD, ich rozwoju i popularyzacji ogrodnictwa działkowego wśród mieszkańców Kielc. W tym roku do podziału pomiędzy kieleckie Ogrody Miasto zadysponowało 480 tys. złotych. Łączna kwota dotacji wraz z latami ubiegłymi to już ponad 3 miliony złotych.

Do tej pory z dotacji Urzędu Miasta Kielce skorzystało 14 Ogrodów. W tym roku dołączy do tego grona kolejny ROD, w którym Okręgowi Świętokrzyskiemu PZD udało się uregulować stan prawny gruntu. Zarządy ROD pobrały już w większości wzory dokumentów. Termin składania wniosków upływa z końcem przyszłego tygodnia pracy (20.05.2022r.). Podobnie jak w latach ubiegłych, wsparcie finansowe pozwoli na budowę i modernizację ogrodowych sieci energetycznych i wodnych, ogrodzeń zewnętrznych ROD, instalowanie monitoringu czy remonty świetlic i domów działkowca.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach