Lista rankingowa ARiMR – I etap konkursu

W dniu 1 września 2022 r. na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla I etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 30.05.2022 – 30.06.2022 r.

W ramach pierwszego etapu konkursu 29 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę 2 733 732 zł. Wnioskodawcy, których projekty zostały zamieszczone na liście rankingowej otrzymają pisemne zaproszenie na podpisanie umowy o powierzenie grantu.

Składamy gratulacje Zarządom ROD, które przy współpracy z Okręgowymi Zarządami PZD otrzymały wsparcie finansowe. To dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy Polski Związek Działkowców pomyślnie realizuje program.

PZD z niecierpliwością czeka na pomyślne zakończenie kolejnych etapów konkursu i rozdysponowanie środków na wskazane przez ogrody inwestycje.

Poniżej wyciąg z listy rankingowej ROD.

Aleksandra Grunt-Mejer  

Załącznik plikowy do pobrania

Lista_wnioskw_PZD.pdf