Obchody 70-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kościuszki w Sandomierzu

W dniu 27 sierpnia br. ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu obchodził wspaniały jubileusz. Minęło już 70 lat, odkąd działkowcy mogą w tym miejscu oddawać się swojej pasji. Uroczyste obchody zgromadziły na terenie Ogrodu wielkie grono ponad 250 działkowców i zaproszonych gości. Wśród obecnych byli m.in. Burmistrz Miasta Sandomierza Pan Marcin Marzec, Wicestarosta Sandomierski Pan Paweł Niedźwiedź, Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD Pan Edward Galus, zastępca komendanta Komendy Głównej Policji nadkom. Grzegorz Jaworski wraz z innymi przedstawicielami Policji, którzy opiekują się terenem ROD im. Kościuszki.

Prezes ROD Pan Józef Rękas przybliżył wszystkim zgromadzonym historię Ogrodu im. Kościuszki, która sięga roku 1952. Jak podkreślił – początki nie były łatwe, lecz wspólnymi siłami chętnych do pracy osób, na przestrzeni 70 lat udało się stworzyć miejsce piękne, cieszące się popularnością wśród sandomierzan i będące zieloną oazą dla ponad 400 rodzin. Swoją wielką sympatię dla ogrodnictwa działkowego i działkowców, a także chęć dalszej współpracy i wsparcia wyrazili przedstawiciele samorządu. Z kolei Prezes Okręgu Pan Edward Galus podziękował za pracę włożoną w tworzenie i funkcjonowanie ROD wszystkim, którzy przez te lata angażowali się i pracowali na rzecz Ogrodu i PZD. W symbolicznym geście podziękować wręczył również na ręce Prezesa Józefa Rękasa jubileuszowy puchar, przekazany przez Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego. Odznakami „Zasłużony działkowiec” oraz uhonorowano działkowców, którzy wykazywali się szczególnym wkładem w życie i rozwój Ogrodu, zaś odznakami „Za zasługi dla ROD” podziękowano za sympatię Staroście, Wicestaroście oraz Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Przyznano także dyplomy i narody dla posiadaczy najpiękniejszych i najbardziej zadbanych działek. Wręczanie odznak i dyplomów to zawsze bardzo miłe i wzruszające chwile, które jeszcze mocniej zacieśniają więzy w działkowym środowisku.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni na uroczystościach przystąpili do poczęstunku i dalszej biesiady. Zarząd ROD zorganizował również konkurs wypieków, który cieszył się sporą popularnością, zwłaszcza w trakcie degustacji.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD