Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze lilie w ROD w 2022 roku”

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 41 zgłoszeń ze strony indywidualnych użytkowników działek. Jest to potwierdzeniem,

że działkowcy w coraz większym zakresie uprawiają lilie na swoich działkach i cieszą się one rosnącą popularnością. W nadesłanych zgłoszeniach, działkowcy przedstawiają szeroką gamę gatunków i odmian tych atrakcyjnych roślin. Specjalnie powołana Komisja, dokonując wyboru laureatów konkursu, kierowała się w szczególności ilością uprawianych odmian, wprowadzaniem nowych odmian do uprawy, ich zdrowotnością oraz sposobem ich przedstawiania

i komponowania z innymi gatunkami.

Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich powyższych elementów, Komisja postanowiła przyznać nagrody dla:

 1. Pani Heleny Kurp z ROD „Społem” w Kielcach
 2. Pana Zbigniewa Kwiatkowskiego z ROD „Pod Topolami” w Ostrowcu Świętokrzyskim
 3. Pani Małgorzaty Sekuły z ROD „Społem” w Kielcach
 4. Pani Wiesławy Zapała z ROD „Zacisze I „ w Kielcach
 5. Pani Józefy Zielińskiej z ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach

w postaci 25 kapersów z najnowszymi odmianami lilii oraz wydawnictw ogrodniczych.

Dodatkowo wyróżniono zgłoszenia następujących działkowców:

 • Pan Marek Kurant z ROD „Nad Strumykiem” w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Państwo M. i S. Chałupczak z ROD „Zacisze I” w Kielcach
 • Państwo S. i A. Pochyła z ROD „Społem” w Kielcach
 • Pani Stanisława Stasińska z ROD „Aster” w Kielcach
 • Pan Wacław Stępień z ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Pani Grażyna Sitarska z ROD „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Pani Maria Grochowska z ROD „Zacisze I” w Kielcach
 • Pani Ewa Majewska z ROD im. 1 Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Pani Lidia Misztal z ROD „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Pani Małgorzata Hevalo z ROD „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Państwo K. i B. Nowocień z ROD „Relaks” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Z tytułu wyróżnień, działkowcy otrzymają po 15 kapersów atrakcyjnych odmian lilii.

24 działkowców za zgłoszenie i udział w konkursie otrzyma po

5 kapersów ciekawych odmian lilii.

Wszystkim biorącym udział w konkursie działkowcom serdecznie dziękujemy za przesłane zdjęcia i już dziś zapraszamy do udziału

w kolejnej edycji!

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD