Lekcje przyrody w ROD „Kamionka” w Suchedniowie

Rodzinny Ogród Działkowy „Kamionka” w Suchedniowie jest miejscem, do którego chętnie zaglądają mieszkańcy miasta, z przyjemnością spacerując pomiędzy drzewami i kwiatami. W dniu 18 kwietnia Ogród odwiedzili uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 3 w Suchedniowie. Jak z dumą podkreślał Prezes ROD Pan Sebastian Gbiorczyk – wszystkie dzieci zgodnie stwierdziły, że Ogród wygląda „jak z bajki”. Z wielką radością oglądały zakwitające kwiaty i krzewy, zadawały wiele pytań dotyczących uprawy i życia roślin.

Warto w tym miejscu dodać, że na terenie ROD „Kamionka” zaplanowany jest tydzień z uczniami tamtejszej szkoły podstawowej. Dzieci i młodzież od klas 0 – 7 będą uczestniczyły w lekcjach przyrody zaplanowanych w ROD. Będzie to kolejna wspaniała okazja, by zarażać pasją ogrodnictwa już od najmłodszych lat.

Anna Pańczyk

inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach