Budżet Obywatelski dla ROD z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego

W ostatnich dniach w Ostrowcu Świętokrzyskim zakończyło się głosowanie nad tegorocznym Budżetem Obywatelskim. Ostrowieckie Ogrody, podobnie jak w zeszłym roku, postanowiły zewrzeć szeregi i wystąpić ze wspólnym projektem. W zeszłym roku niestety nie udało się – do sukcesu zabrakło zaledwie kilku głosów. Zarządy ROD nie zniechęciły się jednak. W tym roku w konkursie wzięło udział 17 projektów, w tym jeden łączący potrzeby kilku miejskich rodzinnych ogrodów działkowych. Również i tym razem do szczęścia zabrakło bardzo niewiele – zaledwie 46 głosów.

Gdy z wynikami głosowania zapoznał się Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Pan Jarosław Górczyński, postanowił on udzielić Radzie Miejskiej rekomendacji dla projektu złożonego przez działkowców. Dobre stosunki ze środowiskiem działkowców oraz sympatia dla ROD, jaką każdorazowo podkreśla ostrowiecki Urząd Miasta, przerodziła się w realne uznanie i pomoc dla Ogrodów.

Jak wyjaśnił Pan Prezydent – decyzja o rekomendacji podyktowana była uznaniem dla lokalnej, licznej społeczności działkowców i chęcią wsparcia ich działań na rzecz ochrony środowiska oraz integracji społecznej. Prezydent podkreślił wielką rolę, jaką obecność Ogrodów odgrywa w krajobrazie miasta, będąc miejscem spotkań i kontaktów wielu pokoleń ostrowieckich rodzin oraz stanowiąc zielony azyl i miejsce bytowania wielu pożytecznych gatunków, w tym tak ważnej dla życia populacji pszczół.

W dniu 18 maja odbyła się konferencja prasowa Urzędu Miasta, w której Prezydent ogłosił powyższe postanowienia. Dzień później, na uroczystym spotkaniu z laureatami konkursu projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, na które zaproszeni zostali również przedstawiciele ogrodów w osobach Przewodniczącego Kolegium Prezesów ROD rejon Ostrowiec Pana Bogdana Nowocienia i Prezes ROD „Hutnik” Pani Ewy Krzysztofik, Prezydent Jarosław Górczyński jeszcze raz potwierdził swą rekomendację.

Projekt zgłoszony przez działkowców łączy 10 ostrowieckich ROD i opiewa na kwotę blisko 150 tysięcy złotych. Zakłada on modernizacje i remonty infrastruktury ROD, takie jak budowa ogrodzeń zewnętrznych i bram wjazdowych, ukończenie budowy lub remonty domów działkowca, wykonanie miejsc rekreacji dla działkowców.

 

Anna Pańczyk

Starszy inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD