Krajowa Komisja Konkursowa zakończyła lustracje ROD i działek

W maju i czerwcu br. Krajowa Komisja Konkursowa PZD lustrowała zgłoszone do konkursów krajowych ogrody i działki. W roku 2018 Krajowy Zarząd PZD ogłosił dwa konkursy – „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018” i „Wzorowa Działka Roku 2018”.

 

Do konkursu na najpiękniejszy ogród działkowy zgłoszono 21 ogrodów z 18 okręgów PZD, a do konkursu na najpiękniejszą działkę zgłoszono 29 działek z 24 okręgów.

Komisja Konkursowa w ROD Nasza Przyszłość w Radzionkowie (OZ Śląski)

Komisja Konkursowa w ROD Transportowiec w Bydgoszczy

W konkursie na „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018” komisja oceniała ogrody biorąc pod uwagę 9 dziedzin – działalność statutową, aktywność ROD w środowisku, działalność oświatową, inwestycje i remonty infrastruktury ROD, zagospodarowanie ROD, zagospodarowanie działek, działalność na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwo ROD i promocję ROD.

Komisja Konkursowa na działce zgłoszonej do konkursu w ROD „Nasza Przyszłość” w Radzionkowie (OZ Śląski)

Oceniając działki zgłoszone do konkursu na „Wzorową Działkę Roku 2018” brano pod uwagę rozplanowanie i urządzenie działki, jej estetykę, utrzymanie trawnika, zagospodarowanie części wypoczynkowej i produkcyjnej, małą architekturę, estetykę i stan techniczny altany, a także posiadanie na działce kompostownika i stosowanie ekologicznych nawozów oraz środków ochrony roślin.

Po zakończonych lustracjach, dnia 20 czerwca 2018 r. Krajowa Komisja Konkursowa zebrała sporządzone protokoły, podsumowała wyniki i przekazała dokumenty Krajowemu Zarządowi PZD. Krajowy Zarządu PZD na podstawie otrzymanych wyników dokona rozstrzygnięcia konkursów krajowych i, zgodnie z podjętymi uchwałami nr 66/2018 i 67/2018 przyzna laureatom nagrody pieniężne i rzeczowe.

Listy laureatów oraz ROD i działek wyróżnionych zostaną opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, a uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas Krajowych Dni Działkowca 2018 r.

 

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Wójcik

Instruktor ds. ogrodniczych

Jednostki Krajowej PZD