Zakończenie 16. roku zajęć Sekcji Ogrodniczej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kielcach

W roku akademickim 2017/2018 Sekcja Ogrodnicza działająca przy UTW odbyła 17 spotkań. Podczas 1,5 godzinnych zajęć w formie wykładów, pogadanek i pokazów florystycznych, zwiedziła także uprawę różnorodnych roślin w szklarniach Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach, poznając szczegóły ich pielęgnacji.

Sekcja Ogrodnicza, skupia 34 działkowców z kieleckich ROD, którzy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach odbywających się przeważnie w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD. Uczestnicy tych zajęć odznaczają się bardzo dużą wiedzą ogrodniczą, którą chętnie dzielą się z innymi użytkownikami działek i miłośnikami roślin ozdobnych.

6 czerwca br. w miłej atmosferze odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznych zajęć, na którym działkowcy podzielili się swoimi uwagami na temat prowadzenia upraw różnych roślin na swoich działkach, sukcesami oraz problemami w tym zakresie.

Na zakończenie w dowód uznania najpilniejsi słuchacze zajęć zostali obdarowani sadzonkami ciekawych roślin ozdobnych.

Edward Galus

Prezes OŚ PZD Kielce