Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie wyników wyborów samorządowych

5 grudnia br. w trakcie XXV posiedzenia Krajowa Rada PZD omówiła przebieg i wyniki wyborów samorządowych. W wyborach kandydowało co najmniej 341 działkowców, najwięcej w Okręgu Śląskim – 75 i Okręgu w Szczecinie – 61. Ponad połowa startujących tj. 181 zostało wybranych na stanowiska samorządowe i do struktur samorządowych. Ponadto do władz samorządowych wybrano 57 działaczy związkowych.

Większość działkowców i działaczy zdobyła mandaty radnych miast i gmin. Sukces wyborczy odniosło również 142 samorządowców, którzy w swojej działalności samorządowej popierali ogrody działkowej, m. in. przekazując pomoc finansową i materialną. Analizowano programy wyborcze kandydatów pod względem zainteresowania tematyką ogrodów, a poparcia udzielono tylko tym kandydatom, którzy faktycznie działali na rzecz ogrodów.

Wyniki wyborów samorządowych zostały pozytywnie ocenione, ponieważ większość samorządowców, z którymi dotychczas dobrze współpracowały okręgi i zarządy ROD, pozostało na swoich stanowiskach. Krajowa Rada PZD uznała, że postawa apolityczna struktur w trakcie kampanii wyborczej była słuszna i powinna zostać podtrzymana w kolejnych wyborach.

Po ukonstytuowaniu się nowych władz samorządowych, okręgi zadeklarowały kontynuowanie współpracy z samorządowcami by domagać się realizacji złożonych obietnic wyborczych oraz spotkać się z nowo wybranymi samorządowcami w celu poinformowania ich o sprawach ogrodów działkowych i zabiegać o ich poparcie. Efekty tych działań będą miały bezpośredni wpływ na sytuację ogrodów i ich rozwój.

W trakcie posiedzenia Krajowa Rada PZD jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyborów samorządowych. Zawarto w niej słowa podziękowania oraz gratulacje do działkowców, którzy kandydowali w wyborach samorządowych i zostali wybrani na stanowiska samorządowe lub do struktur samorządowych, dzięki czemu interesy działkowców i ogrodów mogą być reprezentowane na szczeblu samorządowym. Ponadto Krajowa Rada zwróciła się do zarządów ROD o udzielenie wsparcia działkowcom, którzy zostali wybrani w wyborach, by mogli prowadzić skuteczną działalność dla dobra ogrodów działkowych i interesów PZD.

Krajowy Zarząd PZD
10 grudnia 2018