Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie tegorocznych edycji budżetów obywatelskich

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

w sprawie tegorocznych edycji budżetów obywatelskich

 

W związku z nowym rokiem kalendarzowym ruszają w naszym kraju kolejne edycje budżetów obywatelskich w poszczególnych gminach.

Dotychczasowa praktyka pokazała, że duża liczba rodzinnych ogrodów działkowych skorzystała już w latach minionych ze środków finansowych zabezpieczanych przez gminy na ten cel.

Priorytetem w odniesieniu do ROD wydają się nadal zadania inwestycyjne nakierowane na budowę i remonty infrastruktury ogrodowej. Ciągle wiele do zrobienia jest w zakresie sieci wodociągowych, energetycznych, ogrodzeń, domów działkowca i zagospodarowania terenów wspólnych.

Przeznaczane w ramach budżetów obywatelskich środki mogą być bardzo wymiernym wsparciem w realizacji wskazanych przedsięwzięć ogrodowych.

Potwierdzeniem tego faktu są zadania, które wykonano w latach wcześniejszych na terenie całego kraju. Mobilizacja działkowców danego miasta i ich poparcie dla planowanych zadań w głosowaniu, pozwala na widoczne podniesienie stanu zagospodarowania ROD, co przekłada się bezpośrednio na komfort samych działkowców i korzystania przez nich ze swoich działek.

Przykładem może być grupa dziesięciu ogrodów z Ostrowca Świętokrzyskiego, które w minionym roku w ramach tamtejszego budżetu obywatelskiego pozyskały kwotę ponad 150 tysięcy złotych na budowę i remonty ogrodowej infrastruktury. Wspólnie złożony projekt pozwolił im na zjednoczenie dużej grupy działkowców, ich rodzin i przyjaciół do głosowania nad jednym, zbiorczym zadaniem modernizacji miejskich ROD.

Biorąc pod uwagę powyższe Krajowy Zarząd PZD zwraca się z apelem do wszystkich okręgów, zarządów ROD i działkowców o zapoznanie się z informacjami na stronach internetowych gmin, w ich siedzibach oraz prasie lokalnej w zakresie organizowanych w roku bieżącym edycji budżetów obywatelskich. Z uwagi na stosunkowo krótkie terminy składania wniosków i propozycji zadań do realizacji, prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

w Warszawie

 

18 stycznia 2019 r.