Informacja w sprawie planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej umieściło informację dotycząca planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Badanie przeprowadzane jest raz na dwa lata od 2009 r. Ostatnie odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Realizacja tegorocznego nastąpi w nocy z 13 na 14 lutego.

Miejscami przebywania osób bezdomnych, w których będzie przeprowadzane badanie są:

–       noclegownie,

–       schroniska dla osób bezdomnych,

–       schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

–       ogrzewalnie,

–       domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

–       ośrodki interwencji kryzysowej,

–       specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

–       szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia,

–       zakłady karne, areszty śledcze,

–       izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne,

–       pustostany, domki na działkach, altany działkowe,

–       miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.,

–       inne miejsca.

Nie od dziś wiadomo, że na terenach ROD nielegalnie zamieszkują i koczują osoby bezdomne, szukające schronienia przed zimnem, deszczem, śniegiem czy mrozem. Niestety jest to tylko pozorne schronienie, gdyż ogrody nie są przystosowane do zamieszkiwania, a egzystowanie w opuszczonych altanach często prowadzi do ludzkiej tragedii.

W związku z powyższym informujemy, że jednostka krajowa pozytywnie odnosi się do planowanego badania i zwraca się z prośbą do Okręgowych Zarządów PZD i Zarządów ROD o należytą współpracę ze służbami przeprowadzającymi badanie.

Do służb tych należą: pracownicy policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli” chętnych do współpracy.

Prosimy o umożliwienie i pomoc w wykonywaniu swoich obowiązków ww. służbom, których efekty pomogą w zweryfikowaniu danych dotyczących grupy osób bezdomnych.

Więcej informacji na stronie internetowej www.gov.pl w zakładce Aktualności.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa 18.01.2019 r.