Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie objęcia ROD programami krajowymi i lokalnymi wspomagającymi rozwój ROD

Jednym z tematów podjętych przez Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu  w dniu 25.09 br. była intensyfikacja działań PZD zmierzających do rozwoju ROD. Po szczegółowym omówieniu sytuacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz analizie podejmowanych przez PZD działań mających na celu zaspokajanie potrzeb Ogrodów i działkowców Krajowy Zarząd PZD uznał za konieczne skierowanie do 6 ministrów, tj. Ministra Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju apelu o dostrzeżenie możliwości Rodzinnych Ogrodów Działkowych i włączenie Polskiego Związku Działkowców do obecnie funkcjonujących programów, mogących przyczynić się do zintensyfikowania rozwoju ROD. Krajowy Zarząd PZD zaproponował również podjęcie ww. Ministrom współpracy mającej na celu stworzenie autorskiego programu dedykowanego wyłącznie Rodzinnym Ogrodom Działkowym.

Krajowy Zarząd PZD w pismach kierowanych do Ministrów zwrócił szczególną uwagę na potencjał, jaki posiadają Ogrody, który przynosi wymierne korzyści nie tylko samym działkowcom, ale całej społeczności lokalnej. PZD jest otwarty na zintensyfikowanie włączenia się w życie wspólnot lokalnych. Jednakże bez pomocy z zewnątrz dalszy rozwój rodzinnych ogrodów działkowych nie będzie możliwy. Miasta, samorządy lokalne, a także inne podmioty prawne powołane do udzielania wsparcia finansowego powinny dostrzec potencjał, jaki tkwi w rodzinnych ogrodach działkowych i umożliwić im dalszy rozwój.

Pełna treść pisma kierowanego do Ministrów prezentowana jest poniżej.

 

Krajowy Zarząd PZD

Załącznik plikowy do pobrania