Dożynki w ROD im. Kościuszki w Sandomierzu

Jak co roku bardzo uroczyście w rytm skocznych dźwięków kapeli w dniu 22 września br. obchodzono Dzień Działkowca w ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Działkowcy gościli w swoich progach Burmistrza Miasta Pana Marka Bronkowskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Pana Piotra Chojnackiego oraz przedstawicieli policji.

Po powitaniu gości i działkowców Prezes ROD Pan Józef Rękas przedstawił stan realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w ogrodzie oraz poruszył temat użytkowania działek i ich wyglądu pod względem estetycznym i zagospodarowania. Wyniki z 3 ostatnich lat wskazują, że działkowcy z roku na rok poprawiają wygląd swoich działek poprzez nowe nasadzenia, pielęgnację i budowę estetycznej małej architektury ogrodowej. Spośród sandomierskich użytkowników działek 15 osób, których działki w znacznym stopniu, zdaniem komisji ogrodowej tego ROD, poprawiły stan urządzenia swoich działek, otrzymało dyplomy ze zdjęciami swojej działki, wraz z uzasadnieniem wyróżnienia oraz nagrodę w postaci ciekawej rośliny ozdobnej.

Tradycyjnie już odbył się konkurs na najsmaczniejsze ciasto upieczone przez panie działkowiczki. Wobec trudności w wyłonieniu zwyciężczyni (wszystkie ciasta były bardzo smaczne), panie biorące udział w konkursie otrzymały równorzędne, ufundowane przez Burmistrza Sandomierza nagrody.

Pan Marek Bronkowski w ciekawy sposób porównał ROD do mini miasta, w którym trzeba dbać o porządek, sieć wodną, elektryczną, aleje jako drogi, bezpieczeństwo. Zafascynowany urokiem wrześniowych działek obiecał dalszą pomoc w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury ROD przez władze miasta. Podkreślił ponadto bardzo dobrą wzajemną współpracę na linii PZD a Urząd Miasta Sandomierza.

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD Pan Edward Galus na ręce Burmistrza złożył podziękowania za pomoc rzeczową i finansową dla ogrodów działkowych w Sandomierzu oraz podkreślił wielkie zaangażowanie Prezesa ROD im. T. Kościuszki Pana Józefa Rękasa w realizację zadań inwestycyjnych i remontowych oraz właściwe funkcjonowanie ogrodu. Życzył również wszystkim działkowcom, aby jak najpełniej korzystali z pozytywnego wpływu pracy i odpoczynku na działkach na zdrowiu fizycznemu i psychicznemu oraz obfitych plonów z działkowych poletek.

Przewodniczący Rady Miasta podkreślił znaczenie integracji działkowców ze społecznością lokalną i podziękował za udział w różnych działaniach władz miasta.

Po oficjalnej części uroczystości działkowcy przy suto zastawionych stołach i skocznej muzyce rozpoczęli zabawę, która trwała do późnych godzin popołudniowych.

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD

/-/ Edward Galus