Kolejny sukces Okręgu Świętokrzyskiego w kwestii regulacji stanów prawnych gruntów ROD

Art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. otworzył dla działkowców, ROD i PZD możliwość regulacji stanów prawnych tych Ogrodów, które nie mogły wykazać się żadnym tytułem prawnym do zajmowanych terenów. W Okręgu Świętokrzyskim PZD udało się na ich podstawie wyjaśnić sytuację prawną 21 Ogrodów, na których swe działki posiada blisko 1500 rodzin.

Niemałą rolę odgrywało niekiedy nastawienie lokalnych urzędów do rodzinnych ogrodów działkowych i PZD. Miało ono znaczenie przede wszystkim w tych sprawach, których rozstrzygnięcie nie było jednoznaczne i wymagało podjęcia przez urzędy określonych kroków i własnej inicjatywy – np. przy nieuregulowanych kwestiach właścicielskich co do zajmowanych przez ROD terenów. Niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, w których wyjaśnienie sytuacji prawnej działkowców wymagało np. wystąpienia przez daną gminę z wnioskiem do Sądu o zasiedzenie nieruchomości zajmowanej przez ROD.

W ostatnich dniach pozytywnym rozstrzygnięciem zakończyło się zainicjowane ze strony Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, pozostającej w bardzo dobrych stosunkach z lokalnymi strukturami Polskiego Związku Działkowców, postępowanie w sprawie zasiedzenia gruntu zajmowanego przez część ROD 1. Maja. Była to część Ogrodu, której stanu prawnego nie udało się uregulować bezpośrednio po złożeniu wniosku z art. 76 ustawy o ROD z uwagi właśnie na niejasne kwestie właścicielskie. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zasiedziała teren zajmowany przez tę część ROD 1. Maja, która do tej pory była niemożliwa do uregulowania przez fakt, iż nieustalony był jej właściciel.

Zasiedzenie gruntu umożliwi teraz podjęcie przez Gminę dalszych kroków, celem uwzględnienia pozostałej części wniosku z art. 76, złożonego przez Okręg Świętokrzyski w Kielcach już przed trzema laty. Tym samym uda się w pełni uregulować stan prawny Ogrodu o łącznej powierzchni ponad 11,5 ha.

ROD 1 Maja zasili więc szeregi Ogrodów, których tereny udało się w całości uregulować na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD. Pokazuje to jak ważne i potrzebne było wprowadzenie powyższych przepisów do systemu naszego prawa i jak ogromny wpływ miały one na życie ponad 1500 świętokrzyskich rodzin.

Anna Pańczyk

starszy inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach