Kartka z kalendarza – dziś mija pięć lat od świętokrzyskiej manifestacji w obronie ustawy o ROD

Równe pięć lat temu, o godzinie 11:00 przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęła się pierwsza manifestacja świętokrzyskich działkowców w obronie Ustawy o ROD i idei ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Zgromadziła ona kilkaset osób, które z transparentami i kwiatami z działek w dłoniach wyrażały swoje poparcie dla obywatelskiego projektu Ustawy o ROD. Do manifestujących wyszli wówczas przedstawiciele lokalnych władz i ugrupowań politycznych, zapewniając o jedności z działkowcami i podnoszonymi przez nich hasłami. Do dziś w Okręgu Świętokrzyskim wspominane jest płomienne przemówienie jednego z obecnych pod Urzędem działkowców, który ze łzami w oczach mówił o nieprzecenionej roli, jaką w jego życiu odgrywa działka w ROD.

Każdy, komu leżą na sercu rodzinne ogrody działkowe pamięta tamten trudny okres, kiedy każdy dzień był dla działkowców pełen niepewności. Gdy kolejne tygodnie mijały, a obywatelski projekt ustawy o ROD, pod którym zebrano łącznie milion podpisów – leżał w sejmowej poczekalni. Przypomnieć należy, że w lipcu 2012 roku Trybunał Konstytucyjny, orzekając o niekonstytucyjności wielu z przepisów dotychczas obowiązującej działkowej ustawy – dał 18 miesięcy na ustanowienie nowego prawa. Posłowie zdawali się nie przejmować upływającym szybko czasem, zaś działkowcy byli coraz mocniej zdeterminowani do obrony swoich praw i istnienia ogrodów działkowych w Polsce. Stąd też konieczne okazały się manifestacje, podczas których działkowcy głośno wyrażali swój niepokój i oburzenie lekceważeniem tysięcy apeli wysyłanych dla poparcia projektu obywatelskiego i przyspieszenia prac legislacyjnych.

Dzisiejszy spokój na terenach rodzinnych ogrodów działkowych okupiony został nie lada wysiłkiem całego środowiska. Manifestacje wojewódzkie, a następnie ogólnopolska manifestacja działkowców w Warszawie, która pod hasłem „Tylko razem obronimy ogrody działkowe” zgromadziła kilkanaście tysięcy ludzi z całej Polski – przyniosły oczekiwany efekt. Projekt obywatelski ustawy o ROD został w ekspresowym tempie przyjęty przez obie izby parlamentu i w dniu 19 stycznia 2014 roku wszedł w życie. Dzisiaj śmiało można stwierdzić, że tamta walka stała się podłożem pod obecny rozwój ogrodnictwa działkowego i swoisty „boom” na działki, którego jesteśmy świadkami.

Anna Pańczyk

starszy inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętorkrzyski PZD w Kielcach