Jubileusz 70 – lecia ROD „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zbliżający się koniec tegorocznego sezonu działkowego, przynosi ze sobą czas podsumowań. Idealną okazją spojrzenia w przeszłość była uroczystość 70 – lecia istnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ten piękny jubileusz obchodzono w dniu 23 września br. w tamtejszym Domu Działkowca.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele lokalnego samorządu oraz struktur wyższych PZD:

  • Pan Artur Łakomiec – Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
  • Pan Tomasz Gębka – Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
  • Pan Marek Gruszka – Sekretarz Okręgu Świętokrzyskiego PZD

W gronie licznie przybyłych działkowców, znaleźli się także prezesi innych ostrowieckich ROD – Pani Anna Dąda (ROD „Czeremcha”) oraz Pan Zbigniew Sieradzki (ROD im. 1 Maja).

Każdy tego typu jubileusz, to doskonała okazja do uhonorowania najbardziej zasłużonych działkowców, którzy poprzez swoją społeczną pracę, trudzili się dla dobra Ogrodu na przestrzeni minionych lat. Wyrazem powyższego były wręczone odznaczenia związkowe, pamiątkowe puchary i dyplomy. Każda z wyróżnionych osób otrzymała także upominki przygotowane przez Zarząd ROD i Okręg Świętokrzyski.

Swoistym zwieńczeniem tej części obchodów było wręczenie na ręce Pani Prezes Ewy Krzysztofik, dwóch pucharów. Jeden od Prezesa Polskiego Związku Działkowców, drugi zaś od Prezesa Okręgu Świętokrzyskiego PZD. W tym symbolicznym pucharze, zawiera się jak zawsze, podziękowanie dla wszystkich działkowców za minione lata funkcjonowania Ogrodu. W podziękowaniach tych zawierają się wszyscy obecni działkowcy ale i ci, których już wśród nas nie ma, a którzy w mniejszym lub większym stopniu, dołożyli cegiełkę w istnienie ROD „Hutnik” i jego obecny stan.

Wiele ciepłych słów do zebranych skierował także, Pan Artur Łakomiec – Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, który po raz kolejny docenił rolę i znaczenie ogrodnictwa działkowego, zarówno z punktu widzenia lokalnego jak i skali całego kraju.

O część artystyczną uroczystości zadbał zespół „Pandora” z Miejskiego Centrum Kultury pod kierownictwem Pana Marka Cichosza. W zaprezentowanym repertuarze nie zabrakło najbardziej znanych utworów lat 60 tych i 70 tych.

Każde ogrodowe „urodziny”, to także oczywiście tort, którego i tym razem nie zabrakło.

W miejscu tym pozostaje życzyć wszystkim działkowcom, kolejnych, równie udanych jubileuszy!

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD