To już 60 lat! – jubileusz ROD „Czeremcha” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Czas biegnie nieubłaganie… Dopiero co budowano ogrodzenie Ogrodu, a dziś już 60 lat od tamtych wydarzeń!

Dzień 30 września br. był wyjątkową datą dla wszystkich działkowców z ROD „Czeremcha” w Ostrowcu Świętokrzyskim. To ten dzień wybrano dniem uroczystego świętowania okrągłego jubileuszu 60 lat powstania ROD.

Każda forma obchodów i kultywowania działkowego dorobku jest niezmiernie ważna i cenna. Jubileusz 60 – lecia istnienia z pewnością należy do ważniejszych dat w życiu każdego ROD. Tym razem przypadł on kolejnemu z ostrowieckich ogrodów działkowych.

W wyjątkowo udekorowanej sali Domu Działkowca i przy mnóstwie działkowych smakołyków, zarząd tamtejszego Ogrodu zadbał o rodzinny charakter jubileuszu.

Nie zabrakło tak potrzebnej życzliwości, wielu ciepłych słów i podziękowań. Popłynęły one z wielu stron. Zarówno od obecnego na uroczystościach Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jak i Sekretarza Okręgu Świętokrzyskiego PZD. Trudno dziś wymienić wszystkich, którzy przez minione sześć dekad troszczyli się o wszystko to, co dziś stanowi ROD „Czeremcha”.

Z całą pewnością, szczególne podziękowania należą się obecnemu zarządowi Ogrodu z Panią Prezes Anną Dądą na czele, co znalazło wyraz w przekazanym Pani Prezes pucharze.

Wiele wzruszeń i radości przyniósł także moment wręczania odznak dla najbardziej zasłużonych działkowców. Są wśród nich bowiem jeszcze Ci, którzy pamięcią obejmują całe minione 60 lat.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD