II posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Polskiego Związku Działkowców w Kielcach

            Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD, która ukonstytuowała się na nową kadencję podczas wrześniowego Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Kielcach, odbyła w dniu 3 grudnia swoje II posiedzenie. W siedzibie Biura Okręgu pojawiło się ponad dwudziestu członków Okręgowej Rady, aby wspólnie pochylić się nad najważniejszymi aktualnie sprawami dotyczącymi działkowców, ROD i PZD.

            Obrady rozpoczął Prezes Okręgu Edward Galus od omówienia przebiegu i znaczenia odbytych niedawno: X Okręgowego oraz XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, na których doszło do podsumowań minionych 4 lat oraz wyborów nowych władz na szczeblu okręgowym i krajowym. W tym miejscu zebrani pogratulowali Prezesowi Edwardowi Galusowi wyboru na członka Krajowego Zarządu PZD, a Prezes obiecał, że będzie jak najlepiej starał się wypełniać swoje obowiązki.

            Następnie Dyrektor Biura przeszedł do omawiania kolejnych punktów porządku obrad, z których najbardziej żywą dyskusję wywołał oczywiście temat gospodarki odpadami na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Jest to z pewnością zagadnienie, które będzie największą bolączką działkowców w przyszłym roku z uwagi na ceny wywozu odpadów, które mają znacznie wzrosnąć oraz obowiązek ich segregacji. Wiele zarządów ROD obawia się nowych regulacji i możliwości egzekwowania przepisów od działkowców. W tym kontekście ważne są przede wszystkim edukacja i uświadamianie użytkowników, również w zakresie kompostowania i zrębkowania odpadów zielonych. Wszyscy musimy wspólnie działać dla dobra naszej planety. To właśnie ROD powinny być przykładem jak dbać o nasze środowisko i popularyzować ekologię. Okręgowa Rada podjęła w tym zakresie stanowisko, które obecni przyjęli jednogłośnie.

            Czas poświęcono również na omówienie zwykłych punktów obrad, takich jak regulacja stanów prawnych gruntów ROD, aktualna sytuacja w zakresie roszczeń do terenów rodzinnych ogrodów działkowych, tereny ROD w dokumentacji planistycznej miast i gmin czy też zagadnienie ochrony danych osobowych w ROD. Okręgowa Rada pochyliła się także nad tematem zbliżającej się kampanii zebrań sprawozdawczych w 2020 roku oraz możliwości dofinansowania zadań inwestycyjno-remontowych w Ogrodach z funduszy gminnych w postaci dotacji celowych bądź partycypowania w budżetach obywatelskich. Prezes Okręgu przypomniał także zebranym o Otwartym Programie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin i jego głównych założeniach, znaczeniu w praktyce i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

            Zebrani podjęli także decyzję o powołaniu komisji problemowych, które w aktualnej kadencji pomagać będą w wykonywaniu obowiązków Okręgu Świętokrzyskiego. I tak powołano: Komisję Zagospodarowania ROD, Oświaty Ogrodniczej i Ochrony Środowiska, Komisję Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Remontów, Komisję Polityki Społecznej, Promocji i Działalności Medialnej, Komisję Prawną, Komisję Konkursową, Komisję Odznaczeń i Wyróżnień, Komisję Porządku i Bezpieczeństwa.

            Członkowie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej zostali również zapoznani z działalnością Ośrodka Finansowo-Księgowego, który powołany został w Okręgu w połowie tego roku. Główna Księgowa Okręgu Pani Anna Balasińska podkreśliła również potrzebę wdrażania i popularyzacji programu komputerowego DGCS PZD System.

Anna Pańczyk

inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD