II posiedzenie Krajowej Rady PZD

Dziś, 29 listopada w Warszawie odbyło się II posiedzenie Krajowej Rady PZD w nowej kadencji. Było to wspólne posiedzenie członków Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Obradom przewodniczył i je otworzył prezes Związku Eugeniusz Kondracki.

Podczas posiedzenia przyjęto: uchwałę w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2020 roku, określono zasady i wysokość partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i jednostek terenowych na rzecz ROD w 2020 roku.  Podjęto także uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej prowadzenia inwestycji i remontów w ROD oraz w sprawie wniosku o unieważnienie X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Gdańsku (wniosek nie został uwzględniony). Powołano również 9 Komisji Problemowych.

Pierwszym z poruszanych podczas obrad tematów był regulamin Krajowej Rady PZD. Zaproponowany regulamin spotkał się z całkowitym zrozumieniem i został w całości uchwalony.

Kolejnym punktem omawianym podczas obrad była wysokość partycypacji i składki w 2020 roku. Prezes Eugeniusz Kondracki poinformował, że wypracowana wysokość opłaty partycypacyjnej poprzedzona była analizami przeprowadzonymi, zarówno przez Jednostkę Krajową, Krajowy Zarząd, jak i Okręgi.

W trakcie posiedzenia poruszono także kwestię Funduszu Amortyzacyjnego. Sama intencja stworzenia takiego Funduszu jest bardzo ważna i potrzebna, gdyż umożliwi ogrodom oszczędzanie środków na odtwarzanie i remonty infrastruktury w ROD. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że nadchodzący rok może być rokiem trudnym pod względem finansowym dla całego społeczeństwa, w tym także dla działkowców Krajowa Rada uznała za właściwe zasady funkcjonowania Funduszu Amortyzacyjnego wprowadzić od 1 stycznia 2021 roku. Oczywiście w dalszym ciągu będą prowadzone prace i konsultacje nad tym tematem.

Kolejnym punktem II posiedzenia Krajowej Rady było dokonanie oceny i przebiegu XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Podsumowanie przedstawił prezes Eugeniusz Kondracki, oceniając Zjazd jako jeden z najbardziej udanych zjazdów krajowych. Prezes Związku podkreślał bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, przytoczył ważność i znaczenie dokumentów przyjętych przez Zjazd – bo to one wyznaczają dalsze kierunki działania Związku. Oceny XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD dokonała również Krajowa Komisja Rewizyjna, który oceniła Zjazd bardzo wysoko. Jak podkreślał Roman Żurkowski – wiceprzewodniczący KKR,  odzwierciedleniem wysokiego poziomu Zjazdu są przyjęte i wypracowane dokumenty  –  uchwały i stanowiska, które wytyczają dalszą drogę rozwoju i dobrego funkcjonowania Związku oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Obecnych na posiedzeniu poinformowano także o wznowieniu prac na statutem PZD. Prezes Eugeniusz Kondracki poinformował, że nowelizacji statutu będzie poświęcony Nadzwyczajny Zjazd, który przewidywany jest w maju 2020 roku. Szczegóły prac na statutem przedstawił mecenas Tomasz Terlecki z Biura Prawnego Jednostki Krajowej PZD.

„Prace na statutem zostały zawieszone ze względu na przyspieszenie terminu XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Teraz je wznawiamy. Została powołana komisja statutowa. Nowych tematów dostarczyły nam okręgowe zjazdy, które poruszały różne zagadnienia związane ze statutem. Materiały są bardzo bogate. Teraz będziemy te dokumenty analizować i wyciągać z nich statutowe wnioski. W kontekście nowelizacji statutu padają różne propozycje, czasami są one już na samym początku do odrzucenia – ponieważ są niezgodne z ustawą. Szereg nowych statutowych problemów pojawia się w praktyce – jak chociażby kwestia obcokrajowców, obowiązkowe szkolenia dla nowych działkowców, czy problem formy zawiadamiania o walnych zebraniach. Musimy wypracować jak najszybciej rozwiązania, by Nadzwyczajny Zjazd planowany w maju mógł nad nimi pracować i by statut mógł być znowelizowany”  – poinformował mecenas Terlecki.

Podczas posiedzenie przyjęto także zmiany w uchwale Krajowej Rady w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców. Podwyższono możliwość realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w trybie zamówienia z wolnej ręki z 7 do 15 tysięcy złotych. Jednocześnie inwestycje między 15 a 50 tysięcy złotych, ogrody mogą realizować w drodze zapytania ofertowego.

Znaczącą  rolę w sprawnym funkcjonowaniu Związku i wypracowywaniu odpowiednich rozwiązań odgrywają komisje, które są strukturami wspomagającymi rozwiązywanie problemów, z którymi boryka się Związek. Dlatego Krajowa Rada powołała 9 komisji problemowych:

• Komisję Polityki Społecznej

• Komisję ds. Oświaty i Ekologii

• Komisję ds. Gospodarki Gruntami

• Komisje ds. Odznaczeń Związkowych

• Komisję Konkursową

• Komisję Doskonalenia Zarządzania PZD

• Komisję ds. Bezpieczeństwa ROD w PZD

• Komisję ds. Medialnych i Promocji Ogrodów i Związku

• Komisje ds. Członkowskich.

Po raz pierwszy powołano Komisję Doskonalenia Zarządzania PZD. Prezes Eugeniusz Kondracki uzasadniając jej powołanie mówił, że powstanie tej komisji jest odpowiedzią na pojawiające się problemy i trudne decyzje, które przed Związkiem stoją. Dodał, że istnieje potrzeba wypracowania nowych rozwiązań, które pomogą odpowiednio realizować zadania pod względem finansowym, statutowym i realizacji programu Związku.

Na koniec posiedzenia prezes Eugeniusz Kondracki poinformował o toczących  się obecnie pracach w jednostce krajowej.

Ponieważ było to ostatnie posiedzenie Krajowej Rady w tym roku, prezes Kondracki złożył zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.

„Życzę, aby wszystkim dobrze się wiodło w życiu i w Związku. Zdrowia, powodzenia i radości – zarówno w sferze zawodowej, jak i rodzinnej. Wszystkiego dobrego!” – dodał prezes Eugeniusz Kondracki.

Życzenia świąteczno-noworoczne, zarówno prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu, jak i wszystkim zebranym złożyli także: Maria Fojt – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Tadeusz Jarzębak – I wiceprezes PZD.

W miłej, prawie już świątecznej atmosferze prezes Związku zamknął II posiedzenie Krajowej Rady w kadencji 2019-2023.

E.Ch.