Dzień Działkowca w ROD „Magnolia” w Kielcach

Zbliżający się małymi krokami do końca tegoroczny działkowy sezon, rozpoczyna uroczystości ogrodowego świętowania i podsumowań.

Pierwszym ogrodem, który zorganizował w tym roku uroczysty dzień działkowca jest kielecki ROD „Magnolia”.

Powodów do świętowania było co najmniej kilka. Przede wszystkim są to stale prowadzone zadania inwestycyjno – remontowe, które owocują coraz większym zainteresowaniem kielczan chęcią posiadania działki w tym właśnie Ogrodzie. Dzięki otrzymanej dotacji celowej ze środków Gminy Kielce, uda się w tym roku dokonać modernizacji sieci energetycznej, która po wielu latach wymaga naturalnej wymiany.

Nie byłoby oczywiście obecnego stanu infrastruktury ogrodowej bez dużego i bezinteresownego zaangażowania zarządu tamtejszego Ogrodu, a w szczególności prezesa ROD – Pana Józefa Staweckiego.

We wspólnym świętowaniu w dniu 17 sierpnia br. nie zabrakło znamienitych gości. Swoją osobą zaszczycili: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Pan Henryk Milcarz, wieloletni Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Pan Czesław Gruszewski, Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy – Pan Wiesław Sochacz oraz Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD – Pan Edward Galus.

W kierowanych do wszystkich zebranych słowach podkreślano przede wszystkim funkcje i znaczenie ROD nie tylko dla samych działkowców ale i całej aglomeracji miejskiej, ich wpływu na środowisko naturalne, w tym jakość powietrza.

Zarząd ROD wręczył pamiątkowe dyplomy nowym działkowcom, którzy w krótkim odstępie czasu zagospodarowali swoje działki w wyjątkowo atrakcyjny i funkcjonalny sposób.

Tegoroczny dzień działkowca cieszył się widocznym zainteresowaniem wśród samych działkowców. Fakt ten z pewnością jest powodem do radości i dodatkowym wyrazem zaufania oraz wdzięczności użytkowników działek za trud i wnoszoną pracę społeczną organów ogrodowych.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD