Święto ostrowieckich działkowców

Dnia 18.08.2019 r. w piękny słoneczny dzień działkowcy z Ostrowca Świętokrzyskiego zaprezentowali plony ze swoich działek na placu Kościoła pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza. Mimo że, obecny rok nie jest zbyt łaskawy dla użytkowników działek, można było podziwiać kosze pełne owoców, warzyw i kwiatów gustownie skomponowanych. Działkowcy z ostrowieckich ROD, liczni mieszańcy Ostrowca Świętokrzyskiego z prezydentem miasta Panem Jarosławem Górczyńskim na czele oglądali, podziwiali i fotografowali te wyjątkowe kompozycje. W trakcie homilii na uroczystej mszy świętej, podkreślono znaczenie ogrodów działkowych jako terenów zieleni dla miasta oraz jego mieszkańców. ROD jako miejsc spotkań integrujących różne pokolenia. Wskazano na ogrody działkowe jako idealne miejsce dla uprawy ekologicznych owoców i warzyw. Ciekawym i wartym podkreślenia gestem było podzielenie dożynkowego bochna chleba wśród uczestników uroczystości przez obecnego Prezydenta Miasta.

Kolejnym punktem dożynek był wspólny obiad działkowców z Włodarzem Miasta Panem Jarosławem Górczyńskim, na którym to prezes ostrowieckiego kolegium zarządów ROD – Pan Bogdan Nowocień – podziękował Panu Prezydentowi za dotychczasową współpracę i pomoc, prosząc o jej kontynuację i zachowanie na przyszłość. Obecny na uroczystościach Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD, podkreślił znaczenie ogrodnictwa działkowego dla społeczności lokalnej jako miejsc przebywania wśród zieleni, szeroko rozumianej rekreacji, w tym zwłaszcza dla seniorów oraz uprawy ciekawych gatunków zdrowej żywności.  W skierowanych do zebranych słowach Prezydent Jarosław Górczyński oświadczył, że działkowcy to Jego zdaniem ważna dla samorządu grupa społeczna.  Zadeklarował dalszą owocną współpracę, pomoc przy prowadzonych w ROD inwestycjach oraz przedstawił wykaz miejskich imprez kulturalnych w najbliższym czasie, na które to wydarzenia serdecznie zaprosił  działkowców wraz z rodzinami.

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD