Międzyogrodowa wystawa plonów z działek w Okręgu Świętokrzyskim PZD

Tradycją już od kilkudziesięciu lat jest, że kieleccy działkowcy w dniu 15 sierpnia prezentują mieszkańcom Kielc swoje plony. Jest to doskonała okazja do szerszej popularyzacji ruchu ogrodnictwa działkowego i Polskiego Związku Działkowców z jednoczesnym uświadomieniem mieszkańcom roli i znaczenia ROD w krajobrazie miast.

W roku bieżącym wystawa nabrała szczególnego charakteru, bowiem tegoroczny sezon był jednym z trudniejszych. Warunki pogodowe z pewnością nie sprzyjały uprawom – wysokie temperatury i znikome opady deszczu wymagały jeszcze większego nakładu działkowej pracy.

Wystawa powiązana była z uroczystą mszą świętą odprawioną w kościele pw. Jana Chrzciciela na kieleckim Podhalu.

To co z pewnością cieszy, to duże zainteresowanie wystawą, które rok rocznie wzrasta. W uroczystościach udział wziął Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Pani Danuta Papaj. W skierowanych do działkowców słowach, Pani Prezydent podkreśliła bardzo duże znaczenie ogrodnictwa działkowego, nie tylko dla szerokiej grupy mieszkańców Kielc ale i środowiska naturalnego. Z uznaniem odniosła się też do niesłabnącego zaangażowania działkowców w uprawę swoich działek i tradycję organizacji miedzyogrodowej wystawy. Jej cykliczny charakter i szerokie prezentowanie działkowego dorobku, wpisało się zdaniem Pani Prezydent w bardzo potrzebną, lokalną tradycję.

Uroczystości uwiecznione zostały przez lokalne media.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD �