Działkowcy świętokrzyscy uczcili 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę

11 listopada br. przypadła piękna, stuletnia rocznica odzyskania przez nasz kraj Niepodległości. Dzień ten był świętowany w całej Polsce, a dla upamiętnienia tego niezwykłego jubileuszu śpiewano hymn, wieszano flagi, instalowano pamiątkowe tablice, organizowano marsze i spotkania. W obchodach wzięli także udział świętokrzyscy działkowcy.

W dniu 9 listopada na terenie ROD „Magnolia” w Kielcach odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego. Zaproszono na nie Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce Pana Czesława Gruszewskiego oraz działkowców. Głównym punktem posiedzenia stało się posadzenie drzewka, mającego na celu upamiętnienie 100-lecia odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Dąb szypułkowy kolumnowy posadzony został przez Prezesa Okręgu Świętokrzyskiego PZD Pana Edwarda Galusa, następnie zaś każda z obecnych osób symbolicznie przysypała korzenie ziemią. Pod dębem umieszczono kamień wraz z pamiątkową tablicą. Dąb wybrany został nieprzypadkowo, gdyż drzewo to posiada głęboką symbolikę. Podaje się, że to właśnie dąb był pierwszym drzewem na świecie i jest drzewem świętym. Jest symbolem pomyślności zbiorów, suwerennej władzy i mocy. Dodatkowo to właśnie dąb o imieniu Bartek jest najstarszym drzewem w naszym kraju, rosnącym w sąsiadującym z Kielcami Zagnańsku.

Po wkopaniu drzewka wszyscy zebrani udali się do Domu Działkowca ROD „Magnolia”, by tam przy ciepłym posiłku spędzić wspólnie ten odświętny czas. Pan Prezydent Gruszewski przekazał na ręce Prezesa Okręgu statuetkę, która przypominać ma o dobrej współpracy i wspólnym działaniu Okręgu i Miasta Kielce dla dobra ogrodnictwa działkowego, które jest polską tradycją jeszcze sprzed czasów odzyskania Niepodległości.

 

 

Anna Pańczyk

St. inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD