Świętokrzyscy instruktorzy SSI na szkoleniu w Modliszewicach

13 listopada br. 6 instruktorów Społecznej Służby Ogrodniczej z Okręgu Świętokrzyskiego uczestniczyło w szkoleniu w zakresie ochrony żyzności gleb, zorganizowanym przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Uczestnicy wysłuchali wykładów i otrzymali materiały na następujące tematy:

  • Korzystne i niekorzystne mikroorganizmy glebowe.
  • Znaczenie życia biologicznego gleby w utrzymaniu ich żyzności i wartości produkcyjnej.
  • Rola mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy.
  • Wpływ zmian klimatu na warunki upraw i mikroorganizmy w produkcji roślinnej.
  • Zagospodarowanie odpadów organicznych jako skuteczna metoda zapobiegania degradacji gleb.

Celem konferencji było między innymi podniesienie świadomości społecznej w zakresie roli mikroorganizmów glebowych w procesach glebotwórczych i tworzenia próchnicy, edukacja w zakresie utylizacji odpadów organicznych przez ich kompostowanie, wskazanie pozytywnej roli kompostów w zachowaniu odpowiedniej jakości gleb oraz wskazanie roli mikroorganizmów glebowych w ochronie roślin przed patogenami (czyli ochrona biologiczna).

Należy stwierdzić, że działkowcy przez różnorodność upraw w ogrodach, wykorzystywanie do nawożenia kompostu i nawozów zielonych oraz kompostowanie odpadami organicznymi przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności gleb na swoich działkach.        Godnym podkreślenia jest fakt, że znaczna część działkowców uprawia warzywa i owoce na  działkach w sposób ekologiczny, przez co mają one po spożyciu dużą wartość zdrowotną.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość w szerokim zakresie zapoznać się z różnorodną, ciekawą i tak ważną tematyką, a jest to część projektu pod nazwą: „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”.

Prezes OŚ PZD

/-/ Edward Galus