Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac porządkowych na działce w ROD im. Żeromskiego w Kielcach

Zarząd ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach informuje, że poszukuje wykonawcy w zakresie przeprowadzenia prac porządkowych na jednej z działek rodzinnych w Ogrodzie (sektor B).

Przedmiotem oferty jest uprzątnięcie i wywiezienie zalegających na działce odpadów, składowanych przez dotychczasowego użytkownika działki.

Szacunkowa ilość odpadów to 5-6 kontenerów KP – 7.

Wszelkie szczegółowe informacje w przedmiocie oferty, w tym możliwość wizji działki można uzyskać w siedzibie biura Zarządu Ogrodu pod numerem tel. 41-34-48-696 lub osobiście ul. Warszawska 34 (Dom Rzemiosła) pokój 307. Oferty prosimy kierować w terminie do dnia 15 lipca br.

Zarząd ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach