Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlanych w ROD im. Żeromskiego w Kielcach

Zarząd ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach informuje, że poszukuje wykonawcy w zakresie przeprowadzenia prac budowlanych polegających na utwardzeniu drogi gruntowej kruszywem łamanym wraz z odwodnieniem liniowym pomiędzy działkami nr 584-426 oraz 492-368 w sektorze B.

Dokumentacja projektowa w przedmiotowym zakresie jest dostępna w biurze Zarządu Ogrodu w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 (Dom Rzemiosła) pokój 307.

Tel. 41-34-48-696

Oferty prosimy składać w terminie do 15 lipca br. pod wskazanym wyżej adresem lub drogą mailową: kielce.rod.zeromski@gmail.com

Zarząd ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach