XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD – 07.09.2018

W Warszawie  w dniu 6 września 2018 roku odbyło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, oprócz członków KR PZD, wzięła udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt oraz prezesi 4 okręgów niebędący członkami KR PZD.

Pierwszym omawianym tematem były zbliżające się wybory samorządowe. Prezes PZD omawiając temat przypomniał, że KR PZD na XX posiedzeniu w dniu 14 marca br. wypowiedziała się w sprawie wyborów samorządowych. Nawiązując do  jego treści stwierdził, że to stanowisko jest aktualne, jednak z uwagi na zbliżający się ich termin wyborów i rozpoczęcie w kraju kampanii wyborczej, niezbędne było ponowne omówienie tego tematu na szczeblu krajowym Prezes PZD podkreślił, że Polski Związek Działkowców jest organizacją apolityczną. Jednak to, że jest apolityczny nie oznacza, że nie interesuje się tym, co się dzieje w naszym otoczeniu, wprost przeciwnie – Związek powinien aktywnie uczestniczyć w wyborach prezentując  swoje problemy i bolączki, w których rozwiązaniu samorządy mogłyby pomóc. Przede wszystkim chodzi tutaj o pomoc finansową dla ROD,  do  udzielenia której gmina jest uprawniona zgodnie z art. 17 ustawy o ROD. Prezes podkreślił, że każdy działkowiec powinien czynnie uczestniczyć w wyborach, szczególnie w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, traktując obowiązek oddania głosu w wyborach jako patriotyczny.

W dyskusji dotyczącej wyborów samorządowych zabrało głos 14 uczestników obrad. wskazując, że na wszystkich spotkaniach, w których będą brali udział kandydaci na samorządowców powinno się prezentować sprawy ważne dla ogrodów, wyjaśniając dlaczego ogrodom niezbędne jest wsparcie  samorządów. Ponadto dyskutanci uznali, że warto wykorzystać okres kampanii wyborczej na uzyskanie wparcie dla ogrodów.

W sprawie wyborów samorządowych Krajowa Rada PZD przyjęła 2 dokumenty: Apel w sprawie wyborów samorządowych oraz Stanowisko w sprawie udziału struktur PZD w wyborach samorządowych.

Podczas posiedzenia podsumowano realizację inwestycji i remontów w ROD w 2017 roku oraz plany inwestycji i remontów w ROD na 2018 roku. Analiza, która została dokonana na podstawie informacji z Okręgów wskazała, że z roku na rok wzrasta ilość inwestycji i remontów realizowanych w ogrodach. Główny ciężar ich finansowania spoczywa na działkowcach, którzy są wspomagani dotacjami i pożyczkami z okręgów oraz Jednostki Krajowej.  Optymistycznym zjawiskiem jest coraz częstsze dotowanie inwestycji i remonty w ROD przez samorządy lokalne.  Krajowa Rada PZD podsumowała ten temat podejmując 2 uchwały: nr 1/XXIII/2018 w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2017 roku oraz nr 2/XXIII/2018 w sprawie planów inwestycji na rok 2018 rok.

Krajowa Rada PZD znowelizowała własne uchwały w sprawie odznak: „Zasłużony Działkowiec”, „Za zasługi dla PZD” oraz „Za zasługi dla ROD”.

Krajowa Rada PZD rozpoznała odwołania od uchwał Krajowego Zarządu PZD złożone przez odwołanego Prezesa Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD oraz odwołanego członka Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD. Krajowa Rada PZD poprzez głosowanie nie uwzględniła odwołań podejmując stosowne uchwały zawierające szerokie uzasadnienie. Wszyscy członkowie KR PZD zagłosowali jednomyślnie.

Ponadto Krajowa Rada PZD korzystając ze swoich kompetencji dokonała interpretacji § 147 ust. 3 Statutu PZD w oparciu o przesłankę zamiany praw do działki zawężając dotychczasowe praktykowanie stosowania tego przepisu.

        

ZRS