Wymierne efekty pracy społecznej w ROD „Las Rzeczki” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wydawać by się mogło, że praca społeczna w rodzinnych ogrodach działkowych przeżywa ciężkie chwile i zapewne sporo w tym prawdy. Nie mniej jest jeszcze naprawdę spora grupa ROD, gdzie wysiłek dla wspólnego dobra nie tyle, że się nie zmniejsza, to jeszcze systematycznie rośnie.

Przykładem takiego Ogrodu w ramach Okręgu Świętokrzyskiego PZD jest z pewnością ROD „Las Rzeczki” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zarząd i działkowcy z tegoż Ogrodu pokazali już w latach wcześniejszych przy różnego rodzaju inicjatywach, że stanowią silną i dobrze zorganizowaną grupę, która razem jest w stanie skutecznie podnosić stan ogrodowej infrastruktury.

Koniec bieżącego sezonu działkowego został w ROD „Las Rzeczki” zakończony budową wspólnej wiaty, która służyć będzie wraz z istniejącym już domem działkowca, całej społeczności ogrodowej.

Zakupione ze środków finansowych Ogrodu materiały, wsparte czystą pracą społeczną zarządu i działkowców, dały wymierny efekt w postaci nowej infrastruktury.

Znając zaangażowanie tamtejszej społeczności ogrodowej, zadanie to nie będzie z pewnością ostatnim, a nowy rok kalendarzowy przyniesie kolejne inicjatywy w zakresie inwestycyjnym.

Pozostaje zatem życzyć działkowcom co najmniej utrzymania obecnego poziomu zapału w pracy społecznej i pozytywnego „zarażenia nim” innych ogrodowych wspólnot.

 

 

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD