Święto Pieczonego Ziemniaka w ROD „Las Rzeczki” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dobiegający końca tegoroczny sezon działkowy przynosi ze sobą czas podsumowań mijającego roku. Jedna z ostatnich tego typu okazji miała miejsce w ostrowieckim ogrodzie działkowym – „Las Rzeczki”.

Tradycją stało się już, że ogrodowy sezon zamyka tam Święto Pieczonego Ziemniaka. Dogodne warunki atmosferyczne pozwoliły w dniu 20 października br. zgromadzić działkowców na wspólnym świętowaniu.

Każda tego typu impreza, jest doskonałą okazją dla jeszcze większej integracji środowiska ogrodowego, co ma swoje wymierne efekty w łatwiejszej codziennej pracy organów ogrodowych.

Wspólne spotkania i spędzenie czasu wpisuje się także w samą istotę ogrodów działkowych jako miejsc nie tylko sprzyjających uprawie indywidualnej działki, ale także budowaniu szerokich i jakże dziś potrzebnych relacji dobrosąsiedzkich.

 

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD