Wyjazdowe szkolenie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Zgodnie z dotychczasową tradycją Okręg Świętokrzyski PZD zorganizował w dniu 14.10.2023r. jesienny wyjazd szkoleniowo – instruktażowy dla instruktorów SSI, będących reprezentacją jak najliczniejszej grupy świętokrzyskich ROD.

Celem tegorocznego wyjazdu był Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zaś jego istotą – przeprowadzenie szkolenia z szeroko rozumianej tematyki ogrodniczej. Przedyskutowano cały mijający sezon działkowy w poszczególnych ROD województwa świętokrzyskiego z naciskiem na efekty upraw prowadzonych przez użytkowników na ich działkach, uzyskanych plonów, problemów z ochroną poszczególnych gatunków przed chorobami i szkodnikami, a także sposobów im zapobiegania oraz zwalczania.

W samym Ogrodzie Instruktorzy SSI mieli także możliwość zapoznania się z bogatymi kolekcjami dobrze oznakowanych, różnorodnych grup roślin, niektórych jeszcze w fazie kwitnienia.

W trakcie wyjazdu poruszono także najważniejszy obecnie temat z punktu widzenia całego stowarzyszenia ogrodowego PZD, a mianowicie nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i związane z tym prace nad projektem rozporządzenia. Prezes Okręgu przedstawił podejmowane w tym zakresie działania Jednostki Krajowej oraz Okręgu Świętokrzyskiego PZD w celu wypracowania jak najlepszych zapisów z punktu widzenia działkowców i ROD – wprowadzenia ogrodów działkowych do wszystkich stref planistycznych, jako gwarancję ich zachowania na przyszłość.

Instruktorzy SSI po długiej i dość burzliwej dyskusji postanowili wystosować w tej sprawie swoje stanowisko do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wspierając nim coraz liczniejsze głosy środowiska płynące z terenu całego kraju.

Anna Pańczyk

St. instruktor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD