Obchody Dnia Działkowca w ROD „Elektryk” w Połańcu

Sobotnim popołudniem 7 października br., na terenie ROD „Elektryk” w Połańcu zgromadziło się kilkudziesięciu działkowców, by wspólnie świętować obchody Dnia Działkowca 2023.

Prezes Ogrodu Pan Andrzej Reczek, oprócz całej społeczności ROD, zaprosił również na uroczystości wielu gości, wśród których znaleźli się: Burmistrz Miasta Połaniec Jacek Nowak, Wiceburmistrz Jarosław Kądziela, Skarbnik Gminy Małgorzata Żugaj, Sekretarz Gminy Bogumiła Niespodziewana, Dyrektor Biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach Jan Stańczyk oraz starsza inspektor ds. terenowo-prawnych Anna Pańczyk oraz przedstawiciel lokalnej Policji – dzielnicowy Miasta Połaniec Damian Kaczmarczyk. Prezes ROD przywitał wszystkich zebranych i w krótkich słowach przedstawił historię Ogrodu, przybliżył również podsumowanie prac inwestycyjnych, które w ostatnich latach wykonane zostały w ROD „Elektryk”. A było ich bardzo dużo, m.in. remont świetlicy ROD, zaadaptowanie jednego z pomieszczeń na biuro zarządu ROD wraz z niezbędnym wyposażeniem, wymiana ogrodzenia, naprawa alei ogrodowych, modernizacja ogrodowego zbiornika retencyjnego. Przy wymiernym wsparciu burmistrza Miasta Połaniec zarząd ROD wybudował również wiatę na imprezy plenerowe. Następnie głos zabrał Burmistrz, który docenił znaczenie i rolę ogrodnictwa działkowego dla integracji lokalnych społeczności oraz zapewnił o swojej życzliwości i chęci dalszego wspierania połanieckich rodzinnych ogrodów działkowych. Nie mogło zabraknąć również słów dyrektora Jana Stańczyka, który podziękował zarządowi ROD za ogromne zaangażowanie w rozwój Ogrodu i zaktywizowanie całej społeczności ROD „Elektryk”. Podziękował również burmistrzowi Połańca za jego otwartość na działkowców i wymierną pomoc finansową dla Ogrodu, wręczając na jego ręce okolicznościowy dyplom i okazały album o tematyce ogrodniczej.

Po przemówieniach prezesa i przybyłych gości przyszedł czas na wspólną zabawę. Nie mogło zabraknąć poczęstunku, którego obfitość została zagwarantowana dzięki hojności lokalnych przedsiębiorców. Zarząd ROD zadbał również o oprawę muzyczną. Świętowanie trwało do późnych godzin wieczornych, a wszyscy zebrani podkreślali jak ważna jest integracja działkowców, która możliwa stała się dzięki wskrzeszeniu przez aktualny zarząd tradycji obchodów Dnia Działkowca.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach