Walne zebranie w ROD im. Kilińskiego w Staszowie okazją do nadania związkowych odznaczeń

W rodzinnych ogrodach działkowych na terenie całego kraju trwa właśnie kampania walnych zebrań sprawozdawczych. W dniu 30.04.2022r. odbyło się ono w ROD im. J. Kilińskiego w Staszowie, na którym obecny był Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD Pan Edward Galus. Było to zebranie na swój sposób szczególne i uroczyste, odznaczono bowiem na nim dwie bardzo ważne dla społeczności ROD osoby. Pierwszą z nich był Pan Leszek Kopeć – burmistrz Miasta Staszowa. Jest on nie tylko stałym gościem na walnych zebraniach, chętnie angażującym się w życie społeczności ROD, na bieżąco informującym uczestników zebrań o problemach miasta dotykających również działkowców, podjętych inwestycjach i remontach, które dotyczą infrastruktury wokół ROD: ulic, chodników, oświetlenia czy monitoringu. W sposób wymierny bowiem za jego sprawą gmina pomaga ROD również rzeczowo i finansowo, poprzez udzielanie dotacji – również dla dwóch pozostałych ROD na terenie miasta.

W związku z powyższym, na wniosek Okręgu Świętokrzyskiego, Jednostka Krajowa PZD przyznała Panu Burmistrzowi medal 40-lecia Polskiego Związku Działkowców „Bene Meritus”, który został uroczyście wręczony podczas walnego zebrania ROD. Pan Burmistrz serdecznie podziękował i zapewnił o dalszej współpracy i wsparciu finansowym dla tutejszych Ogrodów.

Podczas zebrania Złotą Odznaką Zasłużony Działkowiec Prezes Okręgu Świętokrzyskiego odznaczył również wieloletniego Prezesa ROD im. Kilińskiego Pana Aleksandra Lisa, który w dalszym ciągu jest bardzo zaangażowany w jego funkcjonowanie.

Obsługa walnych zebrań ROD jest zawsze doskonałą okazją na zapoznanie się z zagospodarowaniem Ogrodu i aktualnymi trendami w ogrodnictwie działkowym w poszczególnych rejonach. W ROD im. Kilińskiego na przykład dało się zauważyć duże zainteresowanie działkowców uprawą różnorakich warzyw, dlatego też ostatnie broszury wydane nakładem wydawnictwa „działkowiec” pt. „Skrzynie uprawowe i podwyższone grządki” oraz „Uprawa warzyw pod osłonami” powinny cieszyć się wśród nich dużą poczytnością.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach