W Okręgu Świętokrzyskim odbyły się narady szkoleniowe dla prezesów ROD

            W dniach 3-4 marca w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyły się narady szkoleniowe dla prezesów rodzinnych ogrodów działkowych z terenu województwa. W dniu 3 marca swoje posiedzenie odbyło kolegium prezesów miasta Kielce oraz gminy Masłów, zaś 4 marca – kolegium rejon Ostrowiec Świętokrzyski. Dopełnieniem było szkolenie dla pozostałych ROD z terenu województwa świętokrzyskiego. Na temat przewodni narad zaplanowano zbliżającą się kampanię zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych.

            Narady poprowadzili Prezes Okręgu Świętokrzyskiego Edward Galus wraz z Dyrektorem Biura Okręgu Janem Stańczykiem. W programie znalazło się przede wszystkim zagadnienie przygotowania i prawidłowego przeprowadzenia walnych zebrań w Ogrodach i rola, jaką pełnią zarządy ROD i komisje rewizyjne ROD w tym zadaniu. Omówiono wytyczne i wzory uchwał oraz dyskutowano na temat najczęstszych trudności pojawiających się w trakcie zebrań jak również problemów poruszanych w trakcie dyskusji przez działkowców. Jednocześnie wyjaśniono i przedyskutowano rolę prawidłowego stosowania przepisów prawa – zarówno wewnętrznego – jak Statut PZD, jak i powszechnie obowiązującego, w bieżącej działalności ogrodowych organów.

            W porządku obrad pojawiły się również punkty odnoszące się do zagadnień istotnych z punktu widzenia aktualnej sytuacji działkowców, ROD i PZD, takie jak nowelizacja ustawy Prawo budowlane i omówienie poprawki dotyczącej obiektów na terenie ogrodów działkowych, nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i powiązana z nią ściśle kwestia gospodarki odpadami w ROD i nowych zasad, które obowiązywać będą od tego roku. Poświęcono również sporo czasu tematowi wdrażania programu finansowo-księgowego DGCS PZD System w pracy organów rodzinnych ogrodów działkowych i najczęstszych problemów, jakie napotykają osoby na nim pracujące, a także otwartego w ubiegłym roku w Okręgu Świętokrzyskim Ośrodka Finansowo-Księgowego, w którym zrzeszonych jest na ten moment kilkanaście rodzinnych ogrodów działkowych.

            Nie mogło również zabraknąć tematów zawsze aktualnych, jak obecność terenów ROD w dokumentacji planistycznej miast i gmin, kwestie regulacji stanów prawnych gruntów ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD czy też roszczeń do gruntów ogrodów w województwie świętokrzyskim. Przeanalizowano również procedury związane z prowadzeniem inwestycji w Ogrodach, w tym zasady udzielania i rozliczania dotacji z Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji Okręgu oraz kwestię wykorzystywania majątku Związku i zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

                                               Anna Pańczyk

                                    st. inspektor ds. terenowo-prawnych

                                    Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach