III posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej w Kielcach

W dniu 9 marca br. siedziba Okręgu Świętokrzyskiego stała się miejscem spotkania członków Okręgowej Rady Świętokrzyskiej, która odbyła swoje III w tej kadencji posiedzenie. Otworzył je Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD Edward Galus i dalej prowadził je wraz z Dyrektorem Biura Okręgu Janem Stańczykiem. Obecna była również Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Danuta Bałtrusiewicz i Główna Księgowa Okręgu Anna Balasińska.

            Porządek posiedzenia był bardzo bogaty i objął aż 26 punktów, z których na początek wzięto pod obrady nadchodzące walne zebrania sprawozdawcze w ROD – ich prawidłowe zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie. Każdy z członków Okręgowej Rady znalazł się w zespole do obsługi walnych zebrań, stąd dokładnie omówione zostały obowiązki członków zespołu, jak i najczęściej pojawiające się przy tej okazji problemy i wątpliwości.

            Członkowie Okręgowej Rady pochylili się następnie nad zagadnieniami nowelizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które mają bezpośrednie odniesienie do funkcjonowania ROD – ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Dłuższą chwilę zatrzymano się właśnie na gospodarce odpadami w ROD, która zawsze jest tematem niezwykle trudnym i stanowiącym dla organów ogrodowych nie lada wyzwanie. Podkreślono również zasługi stowarzyszenia ogrodowego i Zarządu Krajowego PZD, któremu udało się – przy pomocy setek listów i apeli z całego kraju – przekonać rząd do wprowadzenia poprawki uniemożliwiającej legalizację samowoli budowlanych na terenach ROD i tym samym – formalnie uratować tradycyjne funkcje i role działek w ogrodach.

            Następnie członkowie Okręgowej Rady skupili się na omawianiu stopnia wdrożenia i popularyzacji programu komputerowego DGCS PZD System oraz trudności, jakie napotykają osoby pracujące na tymże programie. Pytań i wątpliwości w dalszym ciągu jest sporo, jednak krok po kroku udaje się opanować obsługę programu. Na programie pracuje także Okręg Świętokrzyski oraz otwarty w ubiegłym roku Ośrodek Finansowo-Księgowy, którego funkcjonowanie i zasady były kolejnym punktem porządku obrad.

            Okręgowa Rada Świętokrzyska omówiła również tematy, które tradycyjnie pojawiają się na każdym posiedzeniu, czyli regulacja stanów prawnych ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD, kwestia roszczeń do gruntów świętokrzyskich ROD oraz aktualnie toczące się postępowania administracyjne i sądowe. Omówiono również programy, jakie obecnie prowadzone są przez stowarzyszenie ogrodowe PZD, takie jak Program nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin czy Program budowy siedzib ROD, a także rolę instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej i prognozy na przyszłość oraz zadania związane z pełnieniem tej bardzo ważnej funkcji w Ogrodach.

            Wśród punktów, których nie mogło zabraknąć na III posiedzeniu ORŚ znalazły się też oczywiście wymagane Statutem PZD: przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgu w 2019 roku, Planu pracy Okręgu na rok 2020, sprawozdań finansowych i bilansu Okręgu za 2019 rok oraz preliminarzy finansowych Okręgu na rok 2020. Przewodnicząca OKR przedstawiła też wymaganą Ocenę całokształtu działalności Okręgowego Zarządu PZD w Kielcach, wyniki badania sprawozdań finansowych i bilansu OZŚ PZD za rok 2019 oraz preliminarzy finansowych na rok 2020. Członkowie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD po wysłuchaniu treści wszystkich w/w dokumentów, które otrzymali również wcześniej w formie pisemnej, podjęli niezbędne uchwały i na tym zakończono posiedzenie.

                                                                                  Anna Pańczyk

                                                                                  st. inspektor ds. terenowo-prawnych

                                                                                  Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach �